Rechtbank verbiedt jacht op damherten en het vangen van ganzen in Zeeland

Damherten aan de bosrand

Faunabeheereenheid voorziet snel toename van overlast door damherten in Zeeland

Het rechterlijk verbod op de jacht op damherten in de Kop van Schouwen en de Manteling op Walcheren kan grote consequenties krijgen, meent de voorzitter van de Faunabeheereenheid Zeeland. De organisatie voorziet een snelle verdubbeling van de populatie en daardoor toenemende verkeersongelukken en gewasschade. Op 23 december bepaalde de rechtbank Zeeland-West-Brabant dat provincie Zeeland geen ontheffing voor de jacht op damherten had mogen verlenen.

Er werden verschillende juridisch processen tegen de jacht op damherten aangespannen door de Faunabescherming. Tot drie keer toe deed de Raad van State een uitspraak waarbij de ontheffing voor de jacht in stand bleef. In de nieuwste juridische procedure is ook het dierenwelzijn meegewogen. De faunabeheereenheid wil nu samen met de provincie nog eens kijken naar de exacte argumentatie van de rechtbank en hoe de uitspraak zich verhoudt tot de vorige. De jacht in de Kop van Schouwen was al aan de gang en is met onmiddellijke ingang stilgelegd. In de Manteling zou volgende maand worden begonnen met het populatiebeheer.

bron: PZC, 28/12/15


24-12-2015

Rechtbank verbiedt jacht op damherten en het vangen van ganzen in Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ten onrechte ontheffingen verleend voor het afschieten van damherten en het vangen van grauwe en Canadese ganzen met fuiken en vangkooien. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald in een zaak die aangespannen is door de Stichting De Faunabescherming uit Amstelveen.

Populatie damherten reguleren
Gedeputeerde Staten besloten in juni 2015 een ontheffing te verlenen voor het reguleren van het aantal damherten in de natuurgebieden Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen. Damherten zijn een beschermd diersoort waar op grond van de Flora- en Faunawet in principe niet op mag worden gejaagd. Het is mogelijk om in bepaalde gevallen ontheffing te verlenen, bijvoorbeeld om het aantal dieren te reguleren. Dat mag echter alleen als er daadwerkelijk problemen zijn met het welzijn van de dieren door de grootte van de populatie. Dit is in dit geval niet aangetoond. De ontheffing is daarom door de rechtbank vernietigd.

Ganzen vangen met fuiken en vangkooien
De rechtbank stelt vast dat het aantal grauwe ganzen en Canadese ganzen in Zeeland is toegenomen, net als de schade die ze veroorzaken aan landbouwgewassen. Gedeputeerde Staten konden daarom besluiten dat het noodzakelijk is om de aantallen van deze ganzen in Zeeland te beperken. Deze wet verbiedt in principe het vangen en doden van deze beschermde dieren, het is wel mogelijk om in bepaalde gevallen hiervan ontheffing te verlenen. De ontheffing betrof het jagen met fuiken en vangkooien. Het is echter wettelijk niet toegestaan om zo beschermde vogels te vangen. De rechtbank vindt dat daardoor niet is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing. De verleende ontheffing is om die reden vernietigd.

Zie voor meer informatie de uitspraken met zaaknummers ECLI:NL:RBZWB:2015:8059 en ECLI:NL:RBZWB:2015:8061 op de site rechtspraak.nl.

bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23/12/15


 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk