Rechter gaat op stoel provincie zitten met uitspraak bestrijding ganzen in de winter in Overijssel

ganzen in het morgenlichtZwolle – Landbouworganisaties LTO Noord en NMV reageren onthutst op de uitspraak van de rechtbank Overijssel over de ganzenjacht in die provincie.

In een spoedprocedure, aangespannen door de Vogelbescherming, heeft de rechtbank het besluit van de provincie geschorst om de jacht op ganzen in de winter op een deel van de dag toe te staan. Tot 1 maart moet er van de rechter gehele winterrust gelden.

“Onbegrijpelijk en teleurstellend”, zegt NMV-voorzitter Dirk Jan Schoonman. “De rechter lijkt hiermee op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Dat voelt niet goed.” Schoonman hekelt de verwijzing naar het ganzenakkoord in de rechterlijke uitspraak. “Dat akkoord is er niet. Dus is het niet aan de rechter om eraan te toetsen.”

Nog meer kritiek oogst de opmerking van de rechter dat onvoldoende zou zijn aangetoond dat overwinterende ganzen wel of niet aantoonbaar belangrijke schade veroorzaken. “Kijk naar de cijfers van het Faunafonds, daaruit blijkt overduidelijk dat er jaarlijks voor vele miljoenen schade is.”

Arend Bouwmeester, bestuurder van LTO Noord Overijssel, heeft dezelfde kritiek. “De rechter gaat op de stoel van de provincie zitten.” Hij verwacht dat de schade nu toeneemt. De provincie beraadt zich nog op een reactie.

Reactie redactie Boerderij Johan Oppewal

De uitspraak van de rechtbank in Overijssel dat er tot 1 maart toch geen ganzen mogen worden geschoten, is discutabel. Ten eerste gaat de rechter wel erg op de stoel van de bestuurder zitten.

Ten tweede hecht de rechter aan een advies van het Faunafonds meer bestuurlijk gewicht dan aan een besluit van de provincie. Merkwaardig. De provincie is zelf bevoegd om inhoud te geven aan het eigen faunabeleid. Het Faunafonds is een wettelijk adviesorgaan, maar geen wetgevende club.

Ten derde verwijst de rechter naar het ganzenakkoord, alsof dat een bestaande afspraak is waar provincies zich aan moeten houden. Het tegendeel is waar. Dat akkoord is er nooit gekomen. Het enige wat overbleef, was een afspraak in IPO-verband dat provincies delen van het beoogde akkoord over zouden nemen. Maar zo’n vage afspraak tussen gedeputeerden kan natuurlijk nooit de provinciale besluitvorming overrulen.

Tot slot is er de nogal absurde twijfel over de vraag of wel is aangetoond dat overwinterende ganzen echt schade veroorzaken. De rechter maakt hier een denkfout. Weliswaar nemen aantallen en schade in de zomer het sterkst toe, dat wil niet zeggen dat er ’s winters geen schade is, integendeel. Winterschade is in heel Nederland nog altijd veel groter dan zomerschade.

Eén punt blijft misschien overeind: de gewraakte ontheffing stelt geen plafond aan het aantal te schieten ganzen. Daarmee bestaat in theorie de kans dat de ganzenpopulatie te veel schade oploopt. Maar dat is voorlopig echt een theoretische vraag.

door Johan Oppewal 16 jan 2015

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk