Rechter houdt ontheffing provincie Noord-Holland voor doden ganzen in stand

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft het verzoek van de Stichting Flora- en Faunabescherming afgewezen om een ontheffing voor het vangen en doden van ganzen met CO2 in de ruiperiode te schorsen. De rechter vindt dat het gebruik van een vergassingsinstallatie en een container vallen onder de wettelijke toegestane middelen en installatie

Ter bestrijding van schade aan gewassen heeft de provincie Noord-Holland een ontheffing verleend voor het vangen en doden van ganzen met CO2 in de ruiperiode. Faunabescherming heeft aangevoerd dat voor het verlenen van deze ontheffing onvoldoende wettelijke grondslag bestaat. De rechter vindt dat het gebruik van een vergassingsinstallatie en een container vallen onder de wettelijke toegestane middelen en installaties. Het gebruik van netten en een fuik om de ganzen bijeen te drijven is volgens de rechter onderdeel van de wettelijk voorgeschreven methode voor het vangen van de dieren. Dat geldt ook voor de inzet van een vaartuig, omdat dit wordt ingezet om de ganzen bijeen te drijven en niet om ze te achtervolgen of op te jagen.

Faunabescherming heeft verder aangevoerd dat wettelijke beperkingen op het gebruik van CO2 niet in acht zijn genomen bij de verlening van de ontheffing. Faunabescherming vindt dat dit middel niet langer dan acht weken mag worden gebruikt en niet in natuur- en foerageergebieden. Dat het gebruik van CO2 uitsluitend is toegestaan ter voorkoming van vraatschade in landbouwgebieden, betekent volgens de rechter niet dat dit middel niet ook buiten deze gebieden mag worden ingezet om vraatschade te voorkomen. Verder verschillen de ruiperiodes voor de verschillende soorten ganzen. Door de ontheffing te verlenen voor de periode van 1 mei tot 1 augustus wordt daarmee rekening gehouden zonder in strijd te komen met de wettelijke beperkingen aan het gebruik van CO2.

Als de toepassingsvoorwaarden voor het gebruik van CO2 in de praktijk niet worden nageleefd, zal de provincie daar handhavend tegen moeten optreden. De rechter vindt het van belang dat daar ook daadwerkelijk toezicht op wordt gehouden. Faunabescherming heeft tegen de ontheffing bezwaar gemaakt bij de provincie. Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De ontheffing mag ondertussen worden gebruikt.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

bron: Rechtbank Noord-Holland, 29/06/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.