Ree alleen bij drukke wegen afschieten, dit jaar veel meer vossen geschoten in Betuwe

ANGEREN/DRIEL/BEMMEL – De populatie reeën in de Betuwe wordt niet meer in toom gehouden door een maximumaantal te noemen, maar alleen door ze weg te houden bij drukke verkeerswegen. Ook de bestrijding van vossenoverlast is gerichter geworden: in een grotere straal rondom vogelweidegebieden. 

De Gelderse Faunabeheereenheid en de beide Betuwse wildbeheereenheden – de één werkzaam tussen oostpunt bij Doornenburg en de A325 bij Elst, de ander vanaf die A325 tot aan de N233 (Cuneraweg) bij Kesteren/Ochten – hebben hun werkwijzes aangepast.

Voor de grotere wilddieren als reeën is het beleid om elk seizoen de gewenste populatie-aantallen vast te stellen, en het te veel aan wilde dieren af te schieten. 

Honderd reeën in de Betuwe

Erik Koffeman , Faunabeheereenheid Gelderland

,,Minder op aantallen, meer op processen”, zoals secretaris Erik Koffeman van de provinciale Faunabeheereenheid het noemt. ,,Oftewel: alleen daar bejagen waar overstekende reeën het grootste gevaar voor het wegverkeer opleveren of de meeste schade boom- en fruitteelt aanrichten. En elders met rust laten. Dat zorgt voor meer draagvlak in de samenleving.”

Koffeman schat het aantal reeën tussen Doornenburg en Kesteren/Ochten momenteel op zo’n honderd. ,,Die zitten als vanouds in het Loenense Bos – tussen Slijk-Ewijk en Herveld – en in de uiterwaarden; maar ook steeds vaker in Park Lingezegen. Vooral die laatste locatie kent een groter aanrijdingsgevaar.

Nieuwkomer daar is de bever, die meer en meer in beeld komt bij schade. Zo is recentelijk na een wildaanrijding een bever – een flink exemplaar van dik 30 kilo en zwaarder dan menig ree – op de Cora Baltussenallee tussen Driel en Heteren aangetroffen.”

Vossenbeheer/schadebestrijding

Ook voor de vossen geldt nu een aangepast regime. Voor het faunabeheer is het mogelijk geworden om in een zone tot 5 kilometer vanaf de rand van officiële vogelweidegebieden de vos met kunstlicht te bejagen; voorheen was dat tot 2 kilometer. Op die manier moeten vossen beter worden weggehouden bij de leef- en broedgebieden van de steeds zeldzamer wordende weidevogels.

Vossen zijn dol op eieren en jonge kuikens van bijvoorbeeld kieviten en grutto’s, die in het uiterwaardengras en de binnenlanden hun nesten hebben. 

100 vossen zijn er sinds 1 april geschoten

Dat zorgt er wel voor dat er dit jaar veel meer vossen in de Betuwe worden afgeschoten dan vorig jaar. Faunabeheerders gaan uit van ‘beheerjaren’ die lopen van 1 april tot en met 31 maart.

Vorig seizoen werden er tussen Doornenburg en Kesteren/Ochten zo’n 120 vossen geschoten, sinds 1 april jongstleden zijn dat er al ongeveer 100. 

Overlast vossen ook binnen bebouwde kom.

De overlast van vossen in de bebouwde kom, waarbij menig kip  werd buit gemaakt, valt volgens Koffeman op dit ogenblik nog mee. Een jaar of acht geleden was de fors uitdijende vossenpopulatie een plaag: er mocht toen minder intensief op deze dieren gejaagd worden, terwijl een vossenpaartje jaarlijks zo’n vijf à zessen jongen groot brengt; terwijl die nakomelingen een jaar later ook weer geslachtsrijp zijn. 

De zomerdroog­te zorgde voor minder grasgroei en grotere populaties hazen en eenden

Erik Koffeman

De wildstand is voor de andere dieren in de Betuwe behoorlijk op peil. Zo heeft volgens Gelders Faunabeheereenheidzegsman Koffeman de droogte van de afgelopen twee zomers gezorgd voor een bovengemiddeld grote hazenpopulatie. ,,Het gras groeide minder snel en werd er minder gemaaid. Met als gevolg dat er minder jonge haasjes verloren gingen.”

De populatie konijnen wisselt erg per locatie. Koffeman: ,,Maar in z’n algemeenheid: iets meer konijnen dan vorig jaar. Ook dankzij dat droge weer, want er waren minder vlooien en minder typische konijnenvirussen en -ziektes als myxomatose.”

Nog te veel ganzen

En wat ganzen betreft: iets meer dan vorig jaar, maar nog steeds te veel.” 

Het aantal fazanten is als altijd bescheiden maar stabiel. De vrouwtjes(hennen) worden met rust gelaten, alleen de mannetjes ( hanen) worden bejaagd.

Wilde eenden zijn er momenteel volop in de Betuwe. ,,Een heel goed jaar voor deze dierensoort”, noemt Koffeman het. 

Jagen sinds 15 oktober

In de Gelders Faunabeheerheid werken landbouworganisatie LTO, Gelders Landschap, Staatbosbeheer – oftewel alle eigenaren van landbouw- en natuurpercelen – én de dierenbescherming samen.

 

De jacht op wild is in bepaalde periodes van het jaar toegestaan dan wel verboden, sinds deze week mag – tot januari – op vrijwel al het wild waar een overschot van is gejaagd worden.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.