• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Reeks besluiten over faunabeheer in Zeeland

Geplaatst: 04/11/2020 

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben het voornemen om het Faunabeheerplan Jacht en Schadebestrijding 2021-2026 goed te keuren. Ook wil het Zeeuwse college het Faunabeheerplan Vos 2020-2025 gedeeltelijk goedkeuren en stemt het provinciebestuur in met het Faunabeheerplan Ganzen 2021-2026 Zeeland van de Faunabeheereenheid Zeeland.

In het Faunabeheerplan Jacht en Schadebestrijding 2021-2026 wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan de jacht op de wildsoorten haas, konijn, fazant, houtduif en wilde eend, kauw en zwarte kraai.

In het Faunabeheerplan Vos 2020-2025 wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan de landelijke vrijstelling om vossen overdag te doden, ter bestrijding van schade aan onder andere landbouwbedrijven en flora en fauna. Tegelijk vormt het Faunabeheerplan de basis van een aantal ontheffingsaanvragen.

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om ontheffing te verlenen voor afschot van vossen in de nacht, met behulp van nachtzichtapparatuur, van 1 januari tot en met 30 juni, in de gebieden Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer. Ook wil het college ontheffing verlenen voor het gebruik van geluiddempers door medewerkers van terreinbeherende organisaties.

In het Faunabeheerplan Ganzen 2021-2026 Zeeland staat hoe er uitvoering wordt gegeven aan het provinciale faunabeleid en de gemaakte afspraken in het Zeeuws Ganzenakkoord. Met de (gedeeltelijke) goedkeuring van het beheerplan besluiten Gedeputeerde Staten impliciet de daarin noodzakelijk geachte ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming gedeeltelijk aan de Faunabeheereenheid te verlenen.

bron: Provincie Zeeland, 03/11/2020
 
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.