• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Artikel 3.27 WNB

  1. Het is een ieder die niet in het bezit is van een geldige jachtakte, verboden in het veld een geweer of een gedeelte van een geweer te dragen, tenzij hij uit anderen hoofde tot het gebruik van een geweer ter plaatse gerechtigd is.
  2. Het is de houder van een jachtakte verboden een geweer te dragen op gronden waarop hij niet tot het gebruik van een geweer gerechtigd is.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.