• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Artikel 3.32 WNB

  1. Het is verboden in het wild levende edelherten, damherten, reeën of wilde zwijnen en dieren van de soorten, genoemd in artikel 3.20, tweede lid, bij te voeren.
  2. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, indien sprake is van:
  3. bijzondere weersomstandigheden, of
  4. een tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren in het geding is.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.