• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Artikel 3.39 WNB (invasieve exoten)

Het is verboden invasieve exoten behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten, of eieren van deze exoten te verhandelen of in bezit te hebben.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.