• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Artikel 5.3 WNB

  • Aan een vrijstelling, vergunning of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
  • Een vrijstelling, vergunning of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend.
  • Vrijstellingen, vergunningen en ontheffingen kunnen aan een geldigheidsduur worden gebonden.
  • Het is verboden te handelen in strijd met de bij een vergunning of ontheffing gestelde voorschriften.
  • Het eerste, tweede, derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een krachtens artikel 3.18, eerste of vierde lid, gegeven opdracht.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.