• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Art 3.10 Besluit Wnb – Verboden middelen buiten gebouwen, behoudens ontheffing, vrijstelling of opdracht

Artikel 3.10

Als middelen als bedoeld in artikel 3.24, tweede lid, van de wet worden aangewezen:

  1. hagelpatronen die metallisch lood bevatten;
  2. klemmen, met uitzondering van klemmen uitsluitend geschikt en bestemd voor het vangen en doden van mollen, zwarte ratten, bruine ratten, huismuizen, beverratten of muskusratten;
  3. vallen, met uitzondering van kastvallen;
  4. strikken;
  5. vangkooien, met uitzondering van vangkooien geschikt en bestemd voor het vangen van verwilderde katten en verwilderde duiven binnen de bebouwde kom;
  6. lijm, en
  7. netten, geschikt en bestemd om te worden gebruikt voor het vangen van vogel

Artikel 3.11

Het is verboden mistnetten te vervoeren, te verkopen, te koop aan te bieden, te kopen of onder zich te hebben.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.