• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Art 3.26 Besluit Wnb – Prepareren van vogels

Artikel 3.26

 1. Het is verboden een uit het wild afkomstige vogel als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te prepareren.
 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op degene die:
  1. aan Onze Minister binnen drie dagen na ontvangst gegevens verstrekt over een vogel als bedoeld in het eerste lid, die hem ter preparatie wordt aangeboden, op een bij ministeriële regeling te bepalen wijze, en
  2. een door Onze Minister verstrekt merkteken aanbrengt op geprepareerde vogels als bedoeld in het eerste lid.
 3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over het verstrekken van gegevens en het merken van geprepareerde vogels, bedoeld in het tweede lid. Deze regels kunnen onder meer betrekking hebben op:
  1. welke gegevens aan Onze Minister worden verstrekt;
  2. de kenmerken van de merktekens, en
  3. de wijze waarop een merkteken wordt aangevraagd.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.