• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Art 3.5 besluit Wnb – Eendenkooien

Artikel 3.5

Een eendenkooi als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onderdeel d, van de wet, voldoet aan de volgende regels:

  1. er is een open wateroppervlakte aanwezig van ten minste 200 vierkante meter, waarin een cirkel met een straal van ten minste 7,50 meter beschreven kan worden;
  2. het water is ten minste 50 centimeter diep;
  3. rondom het water ligt een rand van bos of struweel, en
  4. in open verbinding met het water is ten minste één vangpijp aanwezig die onmiddellijk als vangmiddel kan worden gebruikt.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.