Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

image_pdfimage_print

Landgoed de Treek deels afgesloten i.v.m. wolf

  In korte tijd zijn er incidenten geweest met een wolf in de gemeente Leusden. Bij die incidenten hebben wolven zeer beschermend gereageerd, mogelijk omdat zij welpen hebben. Het eerdere advies van de provincie Utrecht om het gebied in Den Treek te vermijden heeft onvoldoende effect. Daarom heeft de gemeente …

Europees Hof acht verbod op de jacht op wolven in Oostenrijk gerechtvaardigd

Het Europees Hof van Justitie acht het verbod op de jacht op wolven dat in Oostenrijk van kracht is gerechtvaardigd. Een afwijking van dat verbod om economische schade te voorkomen mag alleen worden toegestaan ​​als de wolvenpopulatie in een gunstige staat van instandhouding verkeert en dat is in Oostenrijk niet …

Provincie Fryslân versoepelt weer jacht op grauwe gans: rustzone 300 meter rondom Natura 2000-gebied wordt versmald tot 150 meter

  Het besluit om de regels voor het afschieten van ganzen te versoepelen is genomen vanwege de snelle groei van de populatie grauwe ganzen. Jagers mochten eerst geen ganzen schieten binnen 300 meter van een Natura-2000 gebied, maar deze afstand wordt nu teruggebracht naar 150 meter. Dit is nodig omdat …

Wat betekent verkiezingsoverwinning van Labour voor de jacht in Engeland en Schotland

Labour heeft de algemene verkiezingen met een kolossale meerderheid gewonnen in wat politieke commentatoren de ‘Starmer-tsunami’ hebben genoemd. Labour heeft de algemene verkiezingen met een kolossale meerderheid gewonnen in wat politieke commentatoren de ‘Starmer-tsunami’ hebben genoemd.  Tim Bonner, CEO van de Countryside Alliance, zegt dat Sir Keir Starmer heeft gewonnen van …

Nieuwsbrief NOJG juli 2024

Verwarring over positie houtduif, zwarte kraai en kauw op landelijke vrijstellingslijst NOJG: landelijk jachtverbod van tafel, maar situatie verschilt per provincie HAAKSBERGEN – Onder NOJG-leden in den lande is enige onduidelijkheid ontstaan naar aanleiding van het bericht dat de houtduif, de zwarte kraai en de kauw voorlopig niet van de …

Zomerganzentelling 20 juli

Zomerganzentelling De jaarlijkse zomerganzentelling, die door de Faunabeheereenheden en de betrokken wildbeheereenheden georganiseerd op de derde zaterdag van juli. Door het in kaart brengen van de zomerganzen in Nederland zal een beter inzicht worden verkregen in de ontwikkeling en het broedsucces van de verschillende ganzenpopulaties. Door allemaal tegelijk op een …

BIJ12 publiceert vernieuwde FaunaschadePreventieKits (FPK’s)

BIJ12 verwijdert de niet-effectieve verjaagmiddelen uit FaunaschadePreventieKits BIJ12 heeft nieuwe versies van de FaunaschadePreventieKits (FPK’s) gepubliceerd. De FPK’s zijn herzien op basis van nieuwe inzichten. Daarmee zijn de maatregelen effectiever tegen faunaschade en duidelijker voor de gebruiker. Vanaf 1 november 2024 toetst BIJ12, in opdracht van de provincies, preventieve maatregelen …

Motie provinciale staten provincie Utrecht M24-71 Duurzame definitie Staat van Instandhouding aangenomen

  De Provinciale Staten van Utrecht hebben woensdag 19 juni tijdens de bespreking van de SV Kadernota 2025-2028 een motie van de SGP voor een ‘duurzame definitie van de Staat van Instandhouding’ aangenomen. De SGP wil geen strengere richtlijnen voor de Staat van Instandhouding dan de Europese regelgeving opdraagt. De …

Rapport eerste verkenning nieuwe monitoringstool psychische gesteldheid gereed

  Voor de veiligheid in de gehele Nederlandse maatschappij wordt van belang geacht dat het vaststellen en monitoren van de psychische gesteldheid van wapenbezitters optimaal verloopt. In dit onderzoek is bestaande kennis van experts hierover verzameld tijdens een aantal sessies. Die kennis moet bijdragen aan de ontwikkeling van instrumentarium. Daarmee …

Nieuwsbrief juni 2024

Voorlopig geen jachtverbod op houtduif, zwarte kraai en kauw DEN HAAG – De houtduif, de zwarte kraai en kauw worden voorlopig niet van de landelijke vrijstellingslijst gehaald. Dat is de strekking van een motie die deze week door de Tweede Kamer is aangenomen. Een en ander betekent dat de drie …

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2024 Faunabeheereenheid Limburg

Wijziging FBE Bestuur Limburg Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden. Mevrouw Plusquin van de Natuur en Milieufederatie Limburg is tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 12 juni jl. aangetreden als nieuw bestuurslid voor de geleding Overige Maatschappelijke Organisaties binnen het bestuur van de FBE, ter opvolging …

OM seponeert aangiften tegen betrokkenen bij het doodschieten van de wolf in Wapse

  Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de betrokkenen in de zaak rond de doodgeschoten wolf in Wapse niet langer te vervolgen. Het betreft een onderzoek door het Functioneel Parket naar het handelen van een burgemeester, een locoburgemeester en een man en zijn zoon (op wiens weiland de wolf zich …

Europese Natuurherstelwet nu toch aangenomen

Het is interessant om te zien dat de Natuurherstelwet uiteindelijk is aangenomen in de Europese raad van ministers, ondanks enige verdeeldheid onder de lidstaten. Er is nu een meerderheid van de milieuministers van de 27 EU-lidstaten die heeft gestemd voor de Natuurherstelwet. Oostenrijk had aanvankelijk de intentie om zich te …

Afrikaanse varkenspest bij wild zwijn vlakbij Frankfurt

In de Duitse deelstaat Hessen nabij Frankfurt am Main is een wild zwijn gevonden dat besmet is met Afrikaanse varkenspest. De vindplaats is drie uur rijden vanaf Nederland. Menselijk handelen lijkt de meest voor de hand liggende oorrzaak, de afstand tot het dichtsbijzijnde besmette gebied in Duitsland is circa 500 …

Bezwaarprocedure Overzomerende Grauwe Gans provincie Fryslânysl

Geacht Bestuur Jagersverenigingen en WBE’s in Friesland, Tegen de 10% van de Friese jagers heeft een bezwaarschrift ingediend (bij landelijke acties wordt vaak bij een response van 5% reeds gezien als een goede respons) en als vervolg hierop een brief ontvangen van de provincie voorzien van een antwoordformulier. Als gezamenlijke …

Haas, konijn en kleine marterachtige voortaan beschermd bij ruimtelijke activiteiten in de provincie Utrecht

  Datum:12 juni 2024: in Natuur, Vergunningverlening   Sommige ruimtelijke activiteiten kunnen schadelijk zijn voor beschermde diersoorten. Denk aan het rooien van bomen, baggeren, slopen of bouwen. Er moeten dan maatregelen genomen worden om schade te voorkomen of te beperken en er kan een vergunning nodig zijn. Vanaf 1 september …