• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Art 3.8 Besluit Wnb – 3.2.4. Regels over de overeenkomst tot huur van het jachtrecht

Artikel 3.8  

Bij het aangaan van een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 3.23, eerste lid, onderdeel d, van de wet mag worden bedongen dat, indien enige onroerende zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft, wordt opgenomen in een ruilakte als bedoeld in artikel 81, eerste lid, van de Wet inrichting landelijk gebied, en deze akte voor het einde van de duur van de overeenkomst in de openbare registers is ingeschreven, de huurovereenkomst, voor zover het die zaak betreft, eindigt met ingang van de datum waarop deze akte is ingeschreven.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.