• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Artikel 3.16 Besluit Wnb -verboden gebruik geweer

Artikel 3.16

  1. Het is verboden een geweer ter uitoefening van het bepaalde bij of krachtens de wet te gebruiken:
    1. voor zonsopgang en na zonsondergang;
    2. binnen de bebouwde kom of terreinen als bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van de wet
    3. binnen de afdalingskring van een eendenkooi als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid, onderdeel d, van de wet;
    4. vanaf of vanuit een rijdend motorrijtuig dan wel een ander voertuig, of e. vanuit een luchtvaartuig.
  2. Artikel 3.7, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, ingeval het geweer wordt gebruikt bij de uitoefening van de jacht op wilde eenden.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.