• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Landelijk vrijgestelde diersoorten-Besluit Wnb artikel 3.1

Titel 3.1. Soorten die in het gehele land schade veroorzaken

Artikel 3.1

Als vogels en dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.15, eerste lid, van de wet worden aangewezen:

  1. Canadese gans (Grote Canadese gans en Hutchinns Canadese gans);
  2. houtduif;
  3. kauw;
  4. konijn;
  5. vos, en
  6. zwarte kraai.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.