REGIONIEUWS OVERIJSSEL MAART 2015

NOJG Overijssel kopje

Eerst een verkort verslag van onze Jaarvergadering op dinsdag 03 februari jl.

Door een slechte samenloop van omstandigheden waren, geheel tegen onze verwachting in, slechts een handjevol plm.20 personen, leden en genodigden aanwezig.

Hoe kwam dit??

De uitnodiging in J&B kon niet tijdig gelezen worden want het blad kwam per dezelfde datum uit. Vervolgens heeft, door een regiefout bij de provider, de mail-uitnodiging onze leden niet bereikt. Wel stond op de NOJG site onder Overijssel de uitnodiging duidelijk en tijdig vermeld maar nog te weinig mensen maken hier gebruik van waardoor ze toch veel actueel nieuws missen!

Daarnaast waren op dezelfde datum elders twee belangrijke WBE-vergaderingen gepland waar veel van onze leden aanwezig waren.

Uw bestuur heeft besloten deze gemiste ALV voor de leden te compenseren met een NOJG Schietavond bij SV Vechtdal te Dalfsen op dinsdag 28 april (na Koningsdag).

Zie onze site www.nojg.nl/overijssel.

Uw uitnodiging volgt!

De wel-aanwezigen werden welkom geheten en in het bijzonder ons lid en gastspreker de heer Seger baron van Voorst tot Voorst met ook een excuus aan hem voor de lage opkomst.

Met een moment van stilte werden onze overledenen herdacht onder wie Henk Gunneman. Ietwat ongebruikelijk misschien, wees onze voorzitter nog eens op de betrokkenheid van de familie Gunneman bij de NOJG ( de Boerenjagers ) en de kracht en inzet van de twee sterke vrouwen achter Henk, te weten Mia en Ineke, resp. zijn vrouw en zuster.

Na vaststelling van de notulen en behandeling van in- en uit- gaande stukken werden in het bestuur de volgende wijzigingen aangebracht. Geert Wolbers werd, als voorzitter herkiesbaar, herbenoemd; secretaris a.i Jan Brinkman werd als vaste secretaris herbenoemd;van tijdelijk lid Willem Jalink werd onder dankzegging voor bewezen diensten op gepaste wijze met een fles wijn en een bloemetje voor zijn vrouw Neel afscheid genomen.

Voor de vergadering had Freek Kikkert aangegeven te willen stoppen met het bestuurswerk ,wel het PR werk voort te willen zetten en verzocht met spoed een vervanger te zoeken. Die is inmiddels gevonden in de persoon Peter Hodes uit Rijssen, welke inmiddels volop meedraait.

Na de pauze met nog een Nieuwjaarsborrel (en geanimeerde discussie!) hield onze gastspreker een magistrale lezing over jacht en aanverwante zaken, onderwijl ook ingaand op reacties en vragen uit de zaal. Tot circa half elf hingen de toehoorders als het ware aan zijn lippen! Een lezing dus die werkelijk een veel groter publiek had verdiend. Maar het was nu eenmaal niet anders. Seger bedankt!! Het was in ieder geval een topgezellige NOJG avond, gehoord de vele positieve commentaren.

Tot zover dit verkorte jaarverslag.

Dan FBE zaken. In december heeft het Jachtoverleg Overijssel haar lid Geert Wolbers gevraagd per 01 januari de opengevallen vertegenwoordiging Jachtzetel in te willen nemen. Zijn beëdiging heeft inmiddels plaatsgevonden en daarmee is Geert landelijk gezien het eerste NOJG lid dat officieel in het FBE is benoemd. Nu is dit tijdelijk want per 01 april moet dit mandaat verlengd worden voor drie jaar. Nu ligt dus de vraag voor of hij dit wil verlengen. Daartoe heeft Geert inmiddels aan de |FBE vergadering permissie gevraagd en verkregen om die beslissing uit te mogen stellen tot medio juni. Dit ook in verband met de ALV NOJG, te houden medio mei. waarin tot bestuurswijzigingen besloten gaat worden.

Dan algemene zaken. Het bestuur heeft besloten vooralsnog om diverse redenen niet in zee te gaan met de Stichting Steunfonds voor het opzetten van haar Scholen Educatie Plan. E.e.a. wil niet zeggen dat wij negatief zouden staan tov. Scholenprojecten in het algemeen.

Tot op heden werd van de NOJG/KJV Media-actie officieel niets meer vernomen. Vanuit KJV Amersfoort is ons echter recent medegedeeld dat inmiddels ondermeer voor Overijssel een Campagneteam is gevormd. Maar van HOE,WIE,WAT,WAAR is zowel bij KJVOverijssel, als NOJG Overijssel niets bekend. Dus ook niet of dit dan wel of niet in samenwerking gaat gebeuren !

Tot slot de Agenda 2015:

  • Maandag 30 maart Jachtoverleg KJV/NOJG/VHR
  • Zaterdag  11 april LB/RB vergadering Apeldoorn
  • Dinsdag    28 april Schietavond SV Vechtdal te Dalfsen.
  • Woensdag 13 mei ALV NOJG te Apeldoorn
  • Zaterdag   21 juni Wildfair Apeldoorn
  • Vrijdag     28 augustus Stoppelhaene/Boerendag te Raalte
  • Zondag     13 september Salland Natuur Fair in Heeten.
  • Zaterdag   03 oktober Kleiduifdag op ,t Weideke te Rietmolen
  • Zaterdag    24 oktober LB/RB vergadering te Apeldoorn
  • Zondag      08 november Hubertusviering te Beckum

Vriendelijke groet,

Uw bestuur Nojg Overijssel.

 

                               

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk