• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Ruimte voor edelhert in circa 5000 hectare natuur in Flevoland

 
De Faunabeheereenheid Flevoland stelt in een Faunabeheerplan Edelherten voor om binnen de provincie circa 5.000 hectare aan natuurgebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van deze hertensoort wordt getolereerd. Het gaat om gebieden langs de randmeren. Het beheerplan wordt in het najaar van 2021 voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten in Flevoland.
 
Sinds vorig jaar zijn er edelherten aanwezig in Oostelijk Flevoland. Ze zijn er naar toe getrokken vanaf de Veluwe. De faunabeheereenheid stelt voor om naast een leefgebied voor de edelherten ook een gedoogzone aan te wijzen, waar de dieren vrij kunnen bewegen en foerageren. De boeren met grond in die zone hoeven geen preventieve maatregelen te nemen. Schade krijgen ze vergoed zonder berekening van behandelbedrag en eigen risico
 
Buiten het aangewezen leefgebied en de gedoogzone zou een nulstand voor edelherten moeten worden nagestreefd, vanwege de kans op aanrijdingen en schade aan landbouwgewassen. De faunabeheereenheid denkt dat er nu circa 15 edelherten in Flevoland leven en dat aantal zou in een periode van 5 jaar tot circa 90 kunnen toenemen.

 

bron: Nieuwe Oogst, 22/07/2021
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.