RvS – Staatsbosbeheer mag niet op konijnen laten jagen in duingebied op Terschelling

konijnen duinen Terschelling

De staatssecretaris van Economische Zaken had een verzoek van de Faunabescherming om op grond van de Flora- en faunawet handhavend op te treden tegen het afschot van konijnen in het duingebied op Terschelling in opdracht van Staatsbosbeheer niet mogen afwijzen. Dat heeft de Raad van State op 13 januari bepaald in een zaak die de Faunabescherming had aangespannen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft niet aangetoond dat in dit geval met het afschieten van konijnen getracht is belangrijke schade te voorkomen. Er was geen sprake van landbouwschade, maar uitsluitend van schade aan zomerhuisjes en fietspaden.

De verklaringen van pachters van Staatsbosbeheer dat konijnen wel belangrijke schade aanrichten aan flora en fauna acht het rechtscollege niet voldoende concreet en specifiek. Deze verklaringen behelzen niet meer dan een op papier voorgedrukt verzoek van de pachters om schadebestrijding van konijnen zonder dat deze verklaringen ondersteund worden door objectieve en controleerbare gegevens. Staatsbosbeheer heeft geen nader onderzoek verricht naar deze verklaringen.

Raad van State vindt het hoger beroep van de Faunabescherming gegrond. Een eerdere uitspraak van de rechtbank Amsterdam in deze zaak moet worden vernietigd. Het betekent dat de staatssecretaris een nieuw besluit moet nemen op het bezwaar van de Faunabescherming met inachtneming van hetgeen in de uitspraak van de Raad van State is overwogen. Daarbij moet de staatssecretaris in zijn beoordeling mede betrekken of concreet zicht op legalisatie bestaat door verlening van een ontheffing door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland.

De volledige uitspraak is te vinden op de website van de Raad van State.

bron: Raad van State, 13/01/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.