Schade door ganzen in Friesland is in winter 2018-2019 met 7% gedaald

Ganzen hebben in Friesland afgelopen winter 7% minder schade aan grasland aangericht, ten opzichte van de twee voorgaande winters. De schade komt uit op circa 9 miljoen euro. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken. Hiermee wordt voldaan aan het provinciale doel schade door ganzen jaarlijks met 5% tot 10% te verminderen. De provincie hoeft de bonus-malus regeling daarom niet toe te passen.

Ganzen brengen schade toe aan grasland, waardoor boeren gras bij moeten kopen voor hun koeien. Boeren krijgen daarom een schadevergoeding. Binnen ganzen-foerageergebieden krijgen ze een tegemoetkoming van 100%, daarbuiten is dat 80%. De vergoeding voor boeren buiten foerageergebieden blijft gelijk wanneer ieder jaar de schade met 5% tot 10% daalt. Gebeurt dit niet, dan kan de schadevergoeding het jaar daarop naar beneden gaan. Omdat de schade aan grasland afgelopen winter 7% daalde ten opzichte van de 2 voorgaande winters, hoeft de bonus-malus regeling nu niet toegepast te worden.

De exacte reden van de schadevermindering door ganzen in Friesland is nog niet bekend. Daarvoor zijn ook gegevens nodig over ganzenaantallen en de precieze maatregelen die boeren en jagers hebben getroffen. Het verwerken van deze informatie kost veel tijd en is nog niet klaar. Wel kan al de conclusie getrokken worden dat de schade met ongeveer 7% is gedaald.

bron: Provincie Friesland, 20/09/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.