Schadebeheer ganzen bij schade gehandhaafd in Overijssel.

grauwe ganzen op het land

Uit de uitspraak die de Raad van Staten vandaag gedaan heeft, blijkt dat schadebeheer en -bestrijding op ganzen in de gebieden in Overijssel waar deze schade aanrichten gewoon mogelijk blijft. De ontheffing op basis van de Flora- en Faunawet die de provincie hiervoor in 2014 had verleend blijft gehandhaafd. De ontheffing (met herzieningen) is voor het grootste deel in stand gebleven.

Het gaat bij die gebieden om het Noordwesten en het Rivierengebied van Overijssel. In gebieden waar in het verleden nog geen schade is vastgesteld, is de ontheffing voor schadebeheer en -bestrijding die de provincie daarvoor in 2015 had verleend, door de Raad van State vernietigd. Voor twee wbe’s (Hof van Twente en Vriezenveen),  die gebruik maken van het voorwaardelijk deel van de ontheffing, betekent deze uitspraak echter einde gebruik ontheffing ganzen. Voor de overige wbe’s heeft deze uitspraak geen gevolgen. De beperking in en nabij de vier Natura2000 gebieden blijft voorlopig nog van kracht.

Met de uitspraak van de Raad van Staten kan schadebeheer en -bestrijding door kolgans, brandgans en grauwe gans in de periode van 1 oktober tot 1 april in West-Overijssel door blijven gaan. Ganzen richten daar veel schade aan gewassen op agrarische percelen.De Raad van State deed de uitspraak in het hoger beroep van de Vogelbescherming tegen de provincie over de ontheffing die de provincie had verleend voor schadebeheer en -bestrijding op ganzen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.