Schadebestrijding ganzen blijft mogelijk in Overijssel

Persbericht                                    

Zwolle, 23 augustus 2017

Raad van State vindt verder onderzoek noodzakelijk

Schadebestrijding ganzen blijft mogelijk

 

Bestrijding van schade door ganzen op landbouwpercelen in Overijssel blijft mogelijk. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State in een nieuwe uitspraak over het langlopende geschil tussen de provincie Overijssel en Vogelbescherming Nederland over de bestrijding van schade die ganzen veroorzaken. Die schade bedraagt in Overijssel jaarlijks meer dan een half miljoen euro.

Om deze schade te kunnen bestrijden heeft de provincie Overijssel een ontheffing verleend op grond van de Flora en faunawet voor het afschot van enkele ganzensoorten. In het overgrote deel van Overijssel kunnen met die ontheffing jaarrond ganzen worden verjaagd van schadegevoelige percelen. Die ontheffing staat na een eerdere uitspraak van de raad van State vast.

Overijssel moet nu wel nader onderzoek doen naar het afschot van ganzen in en rond enkele Natura2000 gebieden in Overijssel. Het betreft: Engbertsdijksvenen, Zwarte Meer, Ketelmeer&Vossemeer, Weeribben, Uiterwaarden Ijssel, de Wieden en tenslotte Zwarte Water en Vecht. Voor de laatste twee gebieden geldt dat nader onderzoek moet plaatsvinden naar de gevolgen voor de instandhoudingsdoelstelling voor de Kolgans in die gebieden in de winterperiode. Voor de andere gebieden geldt dat alleen gekeken is naar de feitelijke schadebestrijding zoals die tot nog toe plaatsvond. Die kan blijven plaatsvinden maar voor het vergunnen van nieuwe afschotlocaties in die gebieden is nader onderzoek noodzakelijk.

Informatie: Harry te Walvaart, team Communicatie, provincie Overijssel, telefoon 038 499 78 58 of bij spoedvragen buiten kantooruren 06 18 30 00 03

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.