• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Schadebestrijding vanaf heden weer mogelijk in Gelderland per 07 september 2021

Op 7 september heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland het aangepaste Faunabeheerplan jacht en uitvoering vrijstelling met meer onderbouwing goedgekeurd.

De Rechtbank Gelderland gaf in haar uitspraak aan dat het goedkeuringsbesluit van meer onderbouwd moest worden. Het faunabeheerplan is daarop door de Fbe Gelderland met meer beschikbare gegevens aangepast. Het gevolg hiervan is dat de grondgebruikers en hun jagers vanaf heden weer gebruik kunnen maken van de landelijke en provinciale vrijstellingen  waardoor schadebestrijding weer mogelijk is.

Dit nieuwe goedkeuringsbesluit dient als oplossing.

Het gebruik van een vrijstelling moet ingevolge artikel 3.12, eerste lid, van de Wnb gebeuren volgens een faunabeheerplan. Deze eis is ook opgenomen in artikel 3.2 van de Rnb, dat geldt voor het gebruikmaken van landelijke vrijstellingen. Dit betekent dat de landelijke en provinciale vrijstellingen van het verbod om te doden pas na goedkeuring van het faunabeheerplan ook daadwerkelijk uitgevoerd mogen worden.” (AWB19/1863)

Zoals eerder kenbaar gemaakt heeft de Raad van State op 4 augustus jl. een vergelijkbare zaak behandeld in de provincie Noord-Holland in relatie tot de zaak in Gelderland.

Gedurende het Hogere beroep Faunabeheerplan “algemene soorten” van Noord-Holland heeft de RvS, het Ministerie gevraagd toelichting te geven over de besluitvorming/onderbouwing, die leidt tot een landelijke vrijstelling. Het Ministerie heeft 2 maanden de tijd om hierop te antwoorden, dit is voor 7 oktober.

Snel gerepareerd

Namens LTO Noord reageert regiobestuurder Hans van Beuzekom blij op het besluit van het provinciebestuur. ‘Mooi dat dit zo snel kon worden gerepareerd. Ook deze vrijstelling zal ongetwijfeld weer worden aangevochten, maar men kan nu in ieder geval weer aan de slag. Vooral in het fruit was het de afgelopen weken penibel met overlast van kraaien.’

Van Beuzekom doet nogmaals de oproep aan grondgebruikers om faunaschade altijd te melden, ook als het gaat om schade die niet wordt vergoed, zoals het geval is bij de vrijstellingen. ‘Het is lastig om data te verzamelen over de schade, omdat in de praktijk schade amper tot niet wordt gemeld. Er kan toch geen tegemoetkoming worden aangevraagd, is de redenering. De uitspraak van Rechtbank Gelderland is een klassiek voorbeeld van hoe je jezelf in de vingers snijdt als je schade niet meldt.’

De NOJG vindt dat ook alle inspanningen (maatregelen) die de jachthouders en schadebestrijders uitvoeren ter voorkoming en bestrijden van schade  op basis van de landelijke en provinciale vrijstellingen in het FRS, ook bij geen resultaat altijd gemeld moeten worden, hiermee kan via deze data in elk geval de inspanningen die de jachthouders hebben geleverd om de schade van de vrijgestelde diersoorten te beperken.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.