Schriftelijke vragen n.a.v. artikel in de Limburger “varkenspest is tijdbom”.

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

 

Beringe, 6 februari 2018

 

 

Betreft:            Schriftelijke vragen nav artikel in de Limburger “varkenspest is tijdbom”.

 

Geacht college,

 

In een artikel van 3 februari in de Limburger met als kop ‘varkenspest is tijdbom’ wordt het enorme gevaar geschetst van de wilde zwijnen die Afrikaanse varkenspest, een uiterst besmettelijke ziekte, overdragen aan onze varkenshouderij. Een uitbraak van Afrikaanse varkenspest, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien, willen wij te allen tijde voorkomen.

Een citaat uit het betreffende artikel: ’Een uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Limburg of elders zal een enorme strop betekenen voor de varkenshouderij, zo erkende minister Carola Schouten onlangs’.

Het CDA is er alles aan gelegen om deze uiterst besmettelijke ziekte te voorkomen en zeker door besmetting van wilde varkens; die buiten de Meinweg en Meerlebroek vanwege de zogenaamde nuloptie hier helemaal niet aanwezig mogen zijn.

Wij hebben de volgende vragen aan uw college:

  1. Welke signalen heeft u dat het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest een kwestie is van tijd?
  2. Onderschrijft u het gestelde in het artikel ‘de kans dat ook hier Afrikaanse varkenspest uitbreekt is groot’? dit ten gevolge van besmetting door wilde zwijnen.
  3. Welke maatregelen treft u om intocht van wilde zwijnen uit het buitenland te voorkomen?
  4. Bent u het met het CDA eens dat het onverantwoord is om voor, onder andere, de wilde zwijnen uit België een oversteekplaats over de Zuid Willemsvaart te realiseren?

Buiten de Meinweg en Meerlebroek geldt de zogenaamde nuloptie; wilde zwijnen mogen hier bestreden worden en mogen hier in principe niet zitten. Uit schattingen blijkt dat er, buiten de aangewezen gebieden, honderden wilde zwijnen aanwezig zijn.

  1. Wat is uw plan van aanpak om in het kader van verantwoord natuurbeheer zwijnen buiten de aangewezen gebieden te bestrijden?
  2. Wij vernemen dat terreinbeherende organisaties niet danwel onvoldoende medewerking verlenen om wilde zwijnen te bestrijden in hun gebieden. Op welke manier ervaart u de medewerking in dit kader van het Limburgs landschap, Natuurmonumenten, Ark Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer?
  3. In het kader van ‘Beter voorkomen dan genezen’ is onze vraag in welke mate u bereid bent om wildbeheereenheden meer ruimte en middelen te geven om wilde zwijnen goed te kunnen bestrijden?

Namens de CDA-fractie

 

John Verhoijsen          Rudy Tegels

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.