Opleiding Kundigen Person 20 maart 2015 Amersfoort

Kundigen person boekNog steeds komt het regelmatig voor dat Nederlandse en Belgische jagers bij het boeken van een jachttrip bij de Landes- of Bundesforst niet (kunnen) voldoen aan de vereiste status van ‘Kundigen Person’ en daardoor niet kunnen deelnemen aan aanzit- of drukjachten.

Jagdburo NimrodiA uit Haaksbergen organiseerde in samenwerking met jachtforum.nl eind september j.l.  een ‘Schulungslehrgang zur Kundigen Person’. De animo hiervoor bleek dusdanig groot dat de cursus al snel vol zat. Op veler verzoek organiseren we daarom in maart 2015 nogmaals een cursus voor de ‘laatkomers’.

Deze Schulungslehrgang zal plaatsvinden op vrijdagavond 20 maart 2015 in Amersfoort. De cursus is conform de Duitse regelgeving. Een en ander zal ongeveer drie uur in beslag nemen. De cursus is Duitstalig, er wordt geen examen afgenomen.
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers het door de Duitse autoriteiten afgegeven Zertifikat ‘Kundigen Person’ en het boekwerk ‘Wildbret-Hygiene, das Buch zur Wildbretverwertung’. Het Zertifikat is voor onbepaalde tijd in de hele BRD geldig.

De deelnamekosten bedragen 95.- inclusief BTW en het studieboek.

Aanmelding voor deelname kan uitsluitend per e-mail en vermelding van:

volledige naam:

adres:

geboortedatum:

telefoonnummer:

emailadres:

Opgave uitsluitend via: info@nimrodia.nl

NB: Aanmeldingen waarbij de volledige gegevens ontbreken worden niet in behandeling genomen. De gevraagde gegevens zijn nodig voor de uit te schrijven deelname-certificaten.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk