Senaat voelt Van Dam aan tand over jacht

De Eerste Kamer  fractie PvD stelt dat er een tegenstelling zit tussen wat staatssecretaris Martijn van Dam in de Eerste Kamer heeft gezegd over de nieuwe regels voor de jacht en de uitleg die hij daarover later in een brief heeft gegeven.

 

Provincies gaan over faunabeheerplan

De regulering van de jacht is met de Wet Natuurbescherming overgedragen aan de provincies. Die moeten zorgen dat er faunabeheereenheden worden opgesteld, die vervolgens een faunabeheerplan maken. Het plan houdt onder andere in op welke manier de wildstand wordt beheerd en hoe schade door fauna aan de land- en tuinbouw wordt voorkomen.

Van Dam zegt dat er geen licht zit tussen zijn uitspraken in de Eerste Kamer en zijn nadere brief in december. Er mag op eigen jachtterrein gejaagd worden op vrij bejaagbare soorten, ook als er geen faunabeheersplan is. Dan gelden de algemene wettelijke regels dat een redelijke wildstand moet worden beheerd. “Dat betekent niet te veel afschot”, aldus Van Dam.

Noord-Holland geen FBE volgens regels

Tijdens het overleg bleek dat alle provincies, op Noord-Holland na, conform de regels een faunabeheerseenheid hebben ingesteld. Noord-Holland had een FBE ingesteld die maar uit één maatschappelijke organisatie bestond, terwijl er tenminste twee in vertegenwoordigd moeten zijn

Bron: Boerderij.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.