• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

SGP in Europees Parlement: wolven minder beschermen

De wolvenpopulatie en bijbehorende overlast zijn de laatste jaren zo toegenomen dat de beschermde status minder streng mag, vindt SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen.

“De beschermde status dateert al van ruim 30 jaar geleden. Ondertussen zijn er duizenden exemplaren bijgekomen in Europa”, zegt Ruissen. De wolf geniet nu de hoogste beschermde status in de EU. Bij een iets lagere beschermde status zouden lidstaten de wolvenstand actief mogen beheren, onder andere door afschot van wolven die voor problemen zorgen.

Ruissen is een van de leden van de Europarlementscommissie voor Landbouw die de wolvenproblemen op de agenda probeert te zetten. De Europarlementsleden bespeuren problemen door wolven in heel Europa. Zij vragen de Europese Commissie om de status opnieuw tegen het licht te houden.

Wolven bijten ook in Nederland vooral schapen en herten dood. Op de Veluwe zijn moeflons na 100 jaar geëvacueerd voor de wolf. Ruissen: “Nederland is te klein om de natuur zomaar z’n gang te laten gaan. Je moet actief kunnen ingrijpen om disbalans in de natuur te voorkomen en om economische schade zoveel mogelijk te beperken. We kunnen van schapenhouders niet verwachten dat ze ons hele landschap vol zetten met hekken en stroomdraad.”

Veehouders in Nederland moeten hun weilanden volledig afschermen om na volgend jaar nog schadevergoeding te kunnen aanvragen als een wolf dieren heeft doodgebeten.

Vooruitlopend op de lagere status, wil de SGP wil dat minister Schouten (Landbouw) aan de Europese Commissie vraagt om een derogatie op de hoge beschermingsstatus. Zo’n derogatie biedt eveneens mogelijkheden voor een actiever beheer. Meerdere andere EU-landen maken daarvan gebruik en hebben daarmee van Brussel al toestemming gekregen voor beheersmaatregelen.

+++++++++++++

Kees Bos,

voorlichter Bert-Jan Ruissen

Tel 0032-228 37155

GSM 0032 470 473 183


 

Bert-Jan Ruissen wil je even melden dat de overlast door wolven op de agenda komt van het Europees Parlement.

De Landbouw commissie van het parlement heeft onderstaande tekst opgesteld voor de plenaire vergadering, voor een mondelinge vraag aan de Europese Commissie en aan de Raad. Punt is dat het na 30 jaar misschien tijd wordt dat de wolf niet langer de hoogst mogelijke beschermde status moet hebben in de EU. In die 30 jaar is hun aantal nogal toegenomen.

Het is nog niet bekend wanneer dat zal zijn, het kan best eens februari worden.

Bert-Jan Ruissen steunt deze actie. De SGP bepleit al langer dat overlastgevende wolven beheerd moeten kunnen worden. Dat kan zo nodig leiden tot afschot van bepaalde exemplaren. Dit ter bescherming van de schapenhouderij in Nederland.

Ruissen vraagt minister Schouten om in de tussentijd om voor Nederland alvast een ontheffing (derogatie) aan te vragen op de hoge wolvenbescherming. Enkele andere landen kregen die al en beheren de wolf nu actief. Dat moet voor Nederland ook een optie zijn, vindt Ruissen.

Vandaag staat de wolvenoverlast trouwens ook op de agenda bij de “any other business” van de landbouwraad.


TEKST Landbouw commissie EU Parlement 

Het EP heeft talloze verzoekschriften ontvangen van burgers die klagen over de aanwezigheid van wolven in de buurt van bewoonde gebieden in verschillende delen van Europa, en wijzen op de toename van aanvallen op vee, met schade aan privé-eigendom en landbouwproductie in een groeiend aantal gebieden. In reactie op een debat in de plenaire vergadering van het EP in februari 2019 verwierp de Commissie oproepen om de beschermingsstatus van de wolf opnieuw te evalueren, en benadrukte dat de bepalingen van Richtlijn 92/43/EEG (de habitatrichtlijn) nog steeds toereikend waren. Sindsdien is de wolvenpopulatie gestaag toegenomen. Wolven kunnen lange afstanden afleggen, waardoor het onderscheid tussen verschillende populaties met een verschillende staat van instandhouding in de EU vervaagt.

De habitatrichtlijn beschermt wolven, waarbij artikel 2 vereist dat de krachtens de richtlijn genomen maatregelen gericht zijn op het in een gunstige staat van instandhouding houden of herstellen van natuurlijke habitats en soorten wilde fauna en flora van communautair belang.

Bijlage IV van de Bijlage IV van de richtlijn somt de wolf op als een soort die strikte bescherming nodig heeft, waardoor alle vormen van opzettelijk vangen of doden in het wild worden uitgesloten, met slechts beperkte uitzonderingen, tenzij in een van de EU-landen waarvan wordt erkend dat ze grotere populaties hebben

De uitzonderingen lijken niet langer voldoende om het hoofd te bieden aan de hierboven geschetste conflicten en gevaren of de negatieve impact op traditionele landbouwmethoden. Ook biedt het document met richtlijnen over de strikte bescherming van diersoorten van communautair belang krachtens de habitatrichtlijn, gepubliceerd op 12.10.2021, geen duidelijke richtlijnen en verduidelijking over het beheer van strikt beschermde soorten in het licht van de toenemende grote populatie carnivoren.

  • Waarom is de verwijzing naar de update van de bijlagen in overeenstemming met de technische en wetenschappelijke vooruitgang, die aanwezig was in de vorige versie van het richtlijn, verwijderd?
  • Wat zijn de eisen van de Commissie voor grensoverschrijdend beheer van wolven tussen verschillende lidstaten en derde landen en hoe houden zij, bij het streven naar een gunstige staat van instandhouding, rekening met de sterke mobiliteit van wolven?
  • Kan de Commissie uitleggen hoe in verband hiermee rekening is gehouden met de groei van het aantal wolven in de EU met de Habitatrichtlijn, en welke overwegingen zijn er gemaakt om de wolf op te nemen in bijlage V in plaats van bijlage IV van de richtlijn?
  • Welke andere stappen zijn voorzien?
  • Welke stappen stelt de Commissie voor om het gevaar voor zowel vee als mensen aan te pakken, en welke aanvullende financieringsmogelijkheden kunnen worden geïdentificeerd om de traditionele duurzame veehouderijpraktijken in deze situatie te helpen beschermen?

Bert-Jan Ruissen

Lid Europees Parlement (SGP)

www.eurofractie.sgp.nl

bert-jan.ruissen@ep.europa.eu

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.