Slecht broedseizoen voor kolganzen

Kolgans

Opnieuw zijn veel kolganzen zonder jongen uit de Russische toendra teruggekeerd, zo blijkt uit eerste tellingen na de massale aankomst eind september. Paren die wel succesvol waren hebben doorgaans één of twee jongen. Eerste leeftijdstellingen van groepen kolganzen in Friesland, langs de IJssel en aan de Rijn in Duitsland laten zien dat een kleine 10% van de groepen uit jonge vogels bestaat. Veel paren hebben helemaal geen jongen, en paren die wel succesvol waren hebben doorgaans 1 of 2 jongen. Een dergelijk laag aandeel jongen in de populatie werd ook vorig seizoen al vastgesteld. Het past bij een tendens die al rond 1995 is ingezet en wijst op een structurele daling van het broedsucces bij de kolgans.

Het jongenpercentage zoals dat tot nu toe dit najaar is vastgesteld, behoort tot de laagste 5 sinds 1960. Door deze aanhoudend slechte broedjaren zal ook de populatie als geheel waarschijnlijk kleiner zijn dan een aantal jaren geleden, maar het zal enige tijd duren voordat dit via een optelsom van internationale tellingen duidelijk wordt.

Het is nog niet bekend welke oorzaken schuilgaan achter de slechte broedresultaten in de zomer van 2016. Uit verschillende delen van het Russische broedgebied kwamen de afgelopen zomer berichten over uitzonderlijk warme weersomstandigheden. Bij een Duits/Nederlands/Russische expeditie op het eiland Kolguyev in de Barentsz Zee, begin augustus, bleek echter dat 15 tot 20% van de gevangen jonge Kolganzen last hadden van mijten of een andere ektoparasiet. Deze jongen hadden slecht uitgegroeide en deels misvormde vliegveren. Gezien hun toestand achtten de onderzoekers ter plaatse het onwaarschijnlijk dat dergelijke vogels de kuikenfase hebben overleefd.

bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland, 31/10/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.