Spectaculair broedsucces van grutto’s na proef met doden steenmarters in Groningen

De grutto’s in natuurgebied Paddepoel bij de stad Groningen hebben vorig jaar veel meer kuikens kunnen grootbrengen dan in 2020. Het aantal broedparen met jongen steeg van 20 procent naar 91 procent. Ook in de natuurgebieden Koningslaagte en Winsumermeeden was het broedsucces hoger. In de drie gebieden zijn vorig jaar steenmarters gevangen en gedood en dat lijkt effect te hebben gehad. Een proef van één jaar is nog niet voldoende om definitieve conclusies te kunnen trekken, maar het geeft wel een duidelijke richting aan. De proef met het vangen van steenmarters wordt de komende jaren voortgezet.

SteenmarterUit onderzoek met zenders en cameravallen in 2020 bleek dat de steenmarters veel eieren en kuikens uit nesten roofden. Daarom heeft stichting Het Groninger Landschap de provincie Groningen toestemming gevraagd om bij wijze van proef steenmarters te mogen vangen en doden, en te onderzoeken wat daarvan het effect is. Dat gebeurde samen met de boeren van het collectief voor agrarisch natuurbeheer Groningen West. In totaal zijn er tijdens de proef 32 steenmarters gedood.

Biodiversiteit vergroten?

Koningslaagte, Winsumermeeden en Paddepoel zijn als het ware drie eilandjes waarop weidevogels kunnen broeden. In monotone landbouwpercelen met vooral veel gras hebben ze weinig te zoeken. Zou het niet beter zijn om de biodiversiteit te vergroten in plaats van beschermde steenmarters te doden?‘Dat is helemaal waar’, zegt Hendriks Groninger landschap ‘Maar het duurt te lang voor het zover is. Als we niets doen verdwijnt de grutto.
 
Je zou kunnen zeggen dat de grutto aan het infuus ligt zolang het nodig is.’
Bron: RTV Noord