Spectaculaire toename van insectenpopulatie in Interregproject PARTRIDGE

Met het Europese Interregproject PARTRIDGE proberen Brabants Landschap, het Zeeuwse Landschap, Landschapsbeheer Zeeland en Vogelbescherming Nederland samen met boeren, agrarische collectieven, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen te laten zien dat een hoge biodiversiteit en moderne landbouw hand in hand kunnen gaan. De ernstig bedreigde patrijs is het boegbeeld van het project. In 2 proefgebieden van elk 500 hectare wordt ingezet op 30% biodiversiteitswinst. Dat gebeurt door het aanplanten van hagen en het aanleggen van ‘keverbanken’, akkerranden, winterstoppelvelden en percelen met bloemen en kruiden. De aanpak blijkt te werken. Na 2 jaar is er al een toename van patrijzen, wintervogels en hazen. Maar met name de toename van insecten is spectaculair.

De conclusies na het eerste monitoringsjaar in 2017 zijn positief over de effecten van de maatregelen. Er kan worden gesteld dat, al in het eerste jaar van aanleg van de maatregelen, een substantiële verhoging van de soortenrijkdom en het aantal insecten heeft plaatsgevonden. De stijgende lijn in het aantal insecten begon op het cruciale moment voor de kuikens van akkervogels. In 2017 zijn op alle locaties waar maatregelen zijn genomen ruim 3 keer zo veel soorten kevers aangetroffen dan op locaties zonder maatregelen.

Niet alleen de hoeveelheid insecten is toegenomen, ook de diversiteit neemt snel toe. Dit jaar worden bijna in iedere monitoringsronde nieuwe insectensoorten aangetroffen. Denk aan de gekorrelde veldloopkever, de gele glimmer, de grote spitskop en de behaarde schaduwwants. Een teken dat niet alleen de aantallen maar ook de diversiteit aan het herstellen is. Met name op de keverbanken is sprake van een explosieve toename van het gemiddelde aantal insecten per bodemval. Dat geldt ook voor bladluizen, wantsen, zweefvliegen, hommels, libellen en vlinders.

Meer informatie is te vinden in de publicatie Insecten als voedselbron Insectenonderzoek binnen het Interreg-project PARTRIDGE.

bron: Vogelbescherming Nederland, 02/07/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.