• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Stand Wilde zwijnen op de Veluwe – door Corona gestegen tot 300% van de gewenste stand

Belangrijkste oorzaak was de corona tijd waardoor de jagers Veluwe geen afzet voor het zwijnenvlees hadden en het gunstig klimaat voor de wilde zwijnen.

Erik Koffeman, Faunabeheereenheid

De oorzaak: corona. Koffeman: Afgeschoten zwijnen worden vrijwel allemaal geconsumeerd. Een groep jagers had geen afzet voor het vlees. Hun eigen vriezer zat vol en de poelier kon het niet kwijt, omdat de horeca gesloten was. De jagers wilden geen vlees weggooien en een afgeschoten zwijn laten liggen stuitte hen tegen de borst.” Hij bestrijdt dat jagers hun bijverdienste boven het wildbeheer plaatsten

Door een combinatie van te veel voedsel en te weinig afschot door jagers is het aantal wilde zwijnen op de Veluwe in het voorjaar veel hoger dan gewenst. Volgens Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland zijn er ruim 3.000 zwijnen geteld, terwijl er wordt gestreefd naar zo’n 1.100 zwijnen in het voorjaar.

Het doel voor van het vorig jaar was om nieuwe overlast en schade in augustus, september en oktober te beperken. Daarvoor kregen jagers toestemming om meer wilde zwijnen af te schieten. Maar dat is helaas niet gelukt. ,,Onze doelstelling van 5500 zwijnen voor 1 maart is echter gehaald. Maar de afschot van nog eens duizend zwijnen voor 1 april stagneerde”, zegt Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid

Goede mastjaren

Belangrijkste oorzaken zijn volgens Erik Koffeman van FBE Gelderland de klimaatverandering door warmere temperaturen hebben we al 8 of 9 goede mastjaren (eikels en beukennootjes) achter elkaar,” wat het voedsel is voor de zwijnen. Door een overvloed aan voedsel worden ook meer biggen geboren. “In goede mastjaren hebben zwijnen soms 8 of 9 jongen. Hierdoor is het snel gegaan en is er elk jaar een gigantische groei van de zwijnenpopulatie op de Veluwe. Dit levert veel problemen op voor de omgeving en worden hekwerken en tuinen vernield en wordt de verkeersveiligheid bedreigt door de overstekenede groepen wilde zwijnen. De gevolgen van het coronavirus waren; “dat restaurants gesloten waren, was er voor jagers te weinig afzet was van de geschoten wilde zwijnen. Het gaat de jagers zeker niet om de bijverdiensten van de vleesverkoop, maar vooral om de zorg voor de natuur. “We gaan niet voor niets dieren afschieten.”

Het is niet precies duidelijk hoeveel zwijnen er op dit moment op de Veluwe zijn, maar FBE Gelderland schatte na de tellingen in mei en juni in dat het er zo’n 3.000 zijn. Dat cijfer is minder betrouwbaar dan afgelopen jaren, omdat door coronabeperkingen op minder plekken en in kleinere groepjes dan normaal geteld kon worden. “We verwachten in ieder geval niet dat het minder is,” aldus Koffeman.

Volgens Koffeman is het nu aan de jagers om de populatie weer te verkleinen. “We wilden dit voorjaar eigenlijk een inhaalslag maken, maar door corona ging dat niet door. Dit jaar hebben we daardoor dezelfde opgave als vorig jaar.” In 2019 werden ongeveer 6.000 zwijnen afgeschoten, dat moeten er dit jaar weer net zoveel worden.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.