Standpunt NOJG Fryslân betreffende De Fryske Guozzenoanpak 2017-2020

PERSBERICHT

 

Standpunt NOJG Fryslân betreffende De Fryske Guozzenoanpak 2017-2020

 

Het kan niet zo zijn dat de boeren en grondgebruikers opdraaien voor de ganzenschade veroorzaakt door decennia tegenwerking in de ganzen schadebestrijding.

Helemaal wrang is het dat de grootste tegenwerkers (Faunabescherming, Natuurmonumenten en Fryske Gea) royaal gesubsidieerde clubs zijn, die niet mee betalen aan de schade voor boeren en grondgebruikers. Nu er eindelijk ruimere mogelijkheden betreffende de ganzenbestrijding op stapel staan, wensen deze terreinbeherende organisaties niet meer mee te werken aan eerdere gemaakte afspraken over het reduceren van ganzen in Friesland en bedingen ze maatwerk afspraken rondom hun gebieden.

Als boer, Waterschap, Natuurbescherming en schadebestrijder/jager werken we samen om bedreigde diersoorten (dus ook weidevogels) te beschermen en hun natuurlijke habitat te behouden en zelfs te verbeteren. Denk in geval van de boer aan uitgestelde oogst, selectief maaien, kruidenborders, enz. Maar ook de bestrijding van predatoren zoals kraaien en vossen. Al deze inspanningen gaan doorgaans gepaard zonder financiële tegenprestaties van boer en jager door de provincie.

Het nieuw voorgestelde “guozzenoanpak” geeft na jaren eindelijk de schadebestrijders en jagers meer vrijheid in de bestrijding van de explosief toegenomen ganzenpopulatie en is gezien het moeizame verleden, op zich een moedige stap van de provincie. Maar ook één die puur gedreven is door het terugdringen van de enorme financiële kosten en schade, die ontstaan is door jarenlang en structureel, de mogelijkheden van bestrijding te beperken.

Ook in het nieuwe “guozenoanpak” zijn er beperkingen, die de mogelijkheden tot het verjagen en het populatiebeheer beperken, maar helemaal bijzonder is de onredelijke koppeling tussen schadereductie en percentage van schadevergoeding, wat onrechtvaardig en onacceptabel is. Hierdoor worden de boeren financieel verantwoordelijk voor een falend (provinciaal) beleid.

NOJG Fryslân is voorstander van de vergoeding voor de aangerichte schade, vooral wanneer de middelen om die te voorkomen niet of onvoldoende geboden worden.

De Provinciale Staten moeten nu een gewogen afweging maken over het “guozzenoanpak” en met moties komen. Uitleggen aan de fracties en aan de deelnemende organisaties binnen de FBE, wat volgens de grondgebruiker/jagers/schadebestrijders beter kan,  dit is dan ook effectiever en daaraan willen wij graag meewerken.

Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, Regio Fryslân

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.