• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Status Reewild beheer plan Friesland 2020

 

Regio Fryslân-NOP                                                                   

30-12-2019

Betreft: Status Reewild beheer plan Friesland 2020

 

Beste NOJG leden Friesland,

Op 17 december jl. heeft de FBE het nieuwe Reewild beheer plan niet unaniem weten goed te keuren. De unanimiteit kon niet behaald worden doordat de agrarische organisaties en verschillende WBE’s zich op detail niveau niet kon vinden in het voorliggende plan. Als NOJG bestuur hebben we begrip voor hun standpunt in deze. Het resultaat is dat de FBE de opdracht terug heeft gegeven aan de provincie. Deze heeft op zijn beurt een nieuwe opdracht geformuleerd richting FBE waarin het voorgestelde nieuwe Reewild Beheer Plan centraal staat. Deze wordt dus alsnog de leidraad voor het komende Reewild seizoen en daar wordt door de FBE volop aan gewerkt.

Het nieuwe Reewild Beheer Plan is gestoeld op het begrip “lerend beheren” en voorziet er in dat het beheer (op basis van verkeersveiligheid en hotspots) niet beperkt is tot een maximum of minimum afschot aantal. Daarnaast zijn ook de afschot perioden flink verruimd. Op basis van het aantal jaarlijkse aanrijdingen in de provincie (gezet op 500)1 kan en mag er meer of minder afschot worden gepleegd. Het is dan ook zaak om alle aanrijdingen zoveel en goed mogelijk te registeren. Als NOJG bestuur zijn we zeker niet tegen deze flexibiliteit. Ook het beheer van zieke of gebrekkige dieren is geregeld in dit Plan.

Nieuw is echter dat iedere WBE een Reewild Beheer Plan moet opstellen gezamenlijk met de wegbeheerder en Terrein Beherende Organisatie(s) om het aantal aanrijdingen te voorkomen. Deze maatregel is gedaan om draagvlak en een degelijk wettelijk kader te creëren voor het afschot zonder minimum of maximum. Het NOJG bestuur is kritisch over dit deel van het Plan maar begrijpt dit gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en draagvlak. Hoe dit in de praktijk gaat werken zullen we moeten leren. Het heet dan ook niet voor niets “lerend beheren”.

Hoe het Reewild Beheer voor 2020 geregeld wordt staat sinds vandaag op: https://friesland.faunabeheereenheid.com/soorten

Via de VHR krijgt u bericht waar en wanneer de wildmerken kunnen worden afgehaald.

Mocht u WBE bestuurder zijn of anderszins met complicaties te maken krijgen bij de uitvoering van het nieuwe Reewild Beheer Plan Friesland, neem dan contact met ons op. De NOJG is van begin af aan betrokken geweest bij dit plan en heeft voldoende kennis en eventueel juridische ondersteuning beschikbaar. 

 

Hierbij willen wij alle NOJG leden van Fryslân en de Noordoostpolder een gelukkig en succesvol 2020 toewensen!

 

Bestuur NOJG Fryslân-NOP


1Het aantal geregistreerde aanrijdingen is al jarenlang een fractie van het werkelijke aantal. Voorzichtige schattingen wijzen eerder richting de 800 dan het huidige gemiddelde van 500 per jaar. Met het oog daarop en een verbeterde registratie zou dit plan goed moeten kunnen uitpakken. 

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.