• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Steenmarter blijkt belangrijke predator in weidevogelgebieden van collectief Groningen West

 

Samen met Het Groninger Landschap en de Rijksuniversiteit Groningen heeft het collectief voor agrarisch natuur beheer Groningen West in 2019 een predatieonderzoek uitgevoerd binnen de Winsumermeeden, Paddepoel en Koningslaagte. Dit onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de rol van predatie in het weidevogelbeheer. Door cameravallen te plaatsen en steenmarters en katten te zenderen konden de effect van het predatie en predatiebeheer worden onderzocht. Ook wordt DNA-analyse ingezet om bij predatieresten vast te stellen welke predator aan het werk is geweest. Met name steenmarters en zwarte kraaien traden op als predatoren.

Er was in 2019 sprake van een hoog broedsucces in vergelijking met andere jaren, maar toch werd de nodige nestpredatie door voornamelijk steenmarter en zwarte kraai aangetoond. Het onderzoek in 2019 heeft geen representatief beeld van de predatiedruk in de onderzoeksgebieden opgeleverd omdat het een extreem goed muizenjaar was. De predatoren hebben zich hierdoor waarschijnlijk minder gericht op de weidevogels. Er is vervolgonderzoek nodig en dat is ook mogelijk door steun van de provincie Groningen, het Nora Croin Michielsen Fonds en en Vogelbescherming Nederland.

Meer informatie is te vinden in het rapport Monitoring nestpredatie en effectiviteit rasters weidevogelgebieden Reitdiep en Winsumermeeden in 2019 op de website van het collectief Groningen West.

bron: Collectief Groningen West, 01/04/20

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.