• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Steenmarters haalden minder weidevogelnesten leeg in Friesland

Steenmarter met eibron: Provincie Friesland

Geplaatst: 09/12/2020 

Om weidevogels te beschermen zijn dit voorjaar in 8 Friese weidevogelgebieden steenmarters gevangen en gedood. Het gaat om 90 steenmarters. Ongeveer evenveel mannetjes als vrouwtjes. Dit zorgde ervoor dat steenmarters minder weidevogelnesten leeghaalden. Het effect op het broedsucces van de maatregel lijkt echter niet zo groot.

In 2020 zijn steenmarters gevangen in de gebieden Soarremoarrepolder, Zwagermieden, Veenhoop, Workumerwaard & Workumerommelanden, Fjûrlannen, Ontginning, Janssenstichting en Skrok & Skrins. In alle gebieden – met uitzondering van de Veenhoop – werden fors minder weidevogelnesten door steenmarters leeggehaald.

Het broedsucces bleef echter in 5 proefgebieden achter. Dit komt voornamelijk doordat de nesten werden leeggehaald door andere dieren, zoals wezels, bunzings en hermelijnen. Daar zijn er vorig jaar extra veel van grootgebracht door de muizenpiek en de zachte winter. De verwachting is dat dit aantal volgend jaar afneemt, omdat er in 2020 veel minder muizen waren. De proef met het vangen van steenmarters wordt in 2021 uitgebreid naar nog 6 locaties.

In totaal werden er in 16 gebieden 1300 nesten met wildcamera’s gevolgd door de collectieven, natuurbeheerders en vogelwachten. Het aantal nesten wat is uitgebroed verschilde sterk per gebied. Van de nesten die leeggehaald werden verschilde het sterk door welk dier dit werd gedaan. Over het algemeen werden de meeste nesten leeggehaald door de vos en steenmarter.

Daarnaast zijn 7 steenmarters in 4 gebieden in Friesland en Groningen voorzien van een GPS-zender. Daarmee wordt het leefgebied in kaart gebracht. Het lijkt erop dat steenmarters water niet vaak zwemmend oversteken. Onderzocht wordt of een andere inrichting van het landschap ook bij kan dragen aan het verminderen van het leeghalen van weidevogelnesten door steenmarters. Het monitoren en het zenderen van steenmarters krijgt daarom in 2021 een vervolg.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.