Stemmingen in Tweede Kamer over de Aanvullingswet natuur brengt geen wijzigingen.

Stemming Tweede Kamer Aanvullingswet natuur donderdag 4 juli 2019

15 anti-jacht moties en amendementen ingediende door de Partij voor de Dieren en SP werden verworpen. Alleen de motie CDA waarin wordt verzocht dat de regering, gezamenlijk met de provincies onderzoek moet gaan doen naar de mogelijkheden om faunabeheer, het voorkomen van faunaschade en het aanvragen en toekennen van faunaschade te vereenvoudigen, werd als enige aangenomen

Tijdens het debat in de Tweede Kamer werden er achttien voor jagers relevante moties en amendementen ingediend door de aanwezige Kamerleden. Bij de stemming op donderdag. Echter een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor een nagenoeg ongewijzigde overgang van de Wet Natuurbescherming in de Omgevingswet.

Ook de Lobby van de Jagersvereniging-LTO en FPG voor uitbreiding van de wildlijst, volgens de door hen op gestelde Position Paper, die werd ondersteund door VVD, CDA en SGP, maar niet door D66, haalde het daarom niet. 

De NOJG is tevreden dat deze uitbreiding voorlopig, ook niet door gaat, daar er in de lobby van de KJV-LTO en FPG nogal flink wat financiële nadelen voor de alle jachtaktehouders, jachthouders en grondgebruikers in Nederland met zich meebracht maar ook voor alle Wildbeheereenheden, dat nu hiermee niet kan doorgaan, zie ons commentaar

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.