• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Stopzetten beheer en schadebestrijding door winterse omstandigheden is geheel onnodig en onverstandig

Faunabescherming riep deze week, zoals ieder jaar als er sneeuw ligt, dat de minister van LNV en de provinciale overheden op, om alle vormen van de jacht, vanwege de winterse omstandigheden te stoppen. De NOJG is net als de Jagersvereniging van mening dat dit geheel onnodig is en ook nog eens leidt tot grotere risico’s voor de verkeersveiligheid, landbouw en ook de natuur.

De soorten die nu bejaagd kunnen worden in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding – zijn hoofdzakelijk wild zwijn, edelhert, damhert, reeën, kraaien, kauwen, vossen, konijnen en houtduiven. Het beheer van wilde zwijnen is nodig voor het voorkomen van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest, schade aan landbouwgewassen en verkeersongelukken door aanrijdingen met wilde dieren. De meeste ganzensoorten kunnen heel goed omgaan met de winterse omstandigheden, daar dit ook in natuurlijke gebieden waar ze vandaan komen ook voorkomt, derhalve is het opschorten van het populatiebeheer en schadebestrijding en voorkoming in Nederland geheel onnodig.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.