Subsidie voor opleidingskosten van groene boa’s 2019 open voor aanvragen

Particuliere werkgevers die naar verwachting in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 opleidingskosten maken voor groene boa’s, en die voldoen aan de in deze oproep genoemde voorwaarden, worden opgeroepen om zich in de periode van 20 juni tot en met 29 juli aan te melden bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren voor een gebundelde subsidieaanvraag.

Aan het in dienst nemen van boa’s, hun opleiding en het verkrijgen en behouden van opsporingsbevoegdheden zijn voor de werkgever kosten verbonden. Dat geldt ook voor zaken als het registreren van meldingen en het digitaal aanleveren van zaken aan het CJIB. In 2019 is daarom in totaal 125.000 euro subsidie beschikbaar voor particuliere werkgevers als tegemoetkoming voor de opleidingskosten voor hun groene boa’s.

Particuliere werkgevers zijn bijvoorbeeld wildbeheereenheden, sportvissersverenigingen, particuliere landgoedeigenaren, Natuurmonumenten, provinciale landschappen en andere particuliere terreineigenaren. Publieke werkgevers behoren niet tot de doelgroep. Het subsidiebedrag per particuliere werkgever bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten. Wanneer aan een aanvrager al door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt voor een deel van opleidingskosten, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Zie voor meer informatie de site van de Staatscourant.

bron: Staatscourant, 20/06/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.