Vanaf 1 november 2020 is het weer mogelijk percelen aan te melden voor automatische taxatie van ganzenschade in het seizoen 2020-2021.

ganzenschade graslanden Agrariërs die vanwege vorige automatische taxaties al bekend zijn bij BIJ12, hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen.

Bent u agrariër en beheert u percelen binnen een aangewezen ganzenfoerageer-, of ganzenrustgebied? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor faunaschade op basis van een automatische taxatie.

Aanmelden vóór 15 februari 2021

Voor de automatische taxatie is het belangrijk dat u zich registreert in het online portaal MijnFaunazaken van BIJ12 en uw percelen zo vroeg mogelijk aanmeldt. Doe dit uiterlijk vóór 15 februari 2021. Voorheen hoefde u uw percelen niet zelf aan te melden. Sinds 2019 is dit echter nodig om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in faunaschade.

Zo meldt u uw percelen aan:

  • Ga naar het online portaal MijnFaunazakenen log in.
  • Haal uw percelen op bij RVO via de knop “Mijn perceelgegevens”.
  • Controleer uw gegevens.
  • Klik op de knop “Autotax percelen” en beantwoord de vragen.
  • Controleer of het gewas van het betreffende perceel juist is.
  • Klik op de knop “Autotax gereed melden”. Een bevestiging van de autotax-melding vindt u bij “Mijn documenten”.

Het is belangrijk dat u uw percelen volgens bovenstaande stappen aanmeldt bij BIJ12. Doe dit uiterlijk vóór 15 februari 2021. Doet u dit niet, dan kunnen wij geen opdracht geven voor taxatie en kunnen wij u geen tegemoetkoming in faunaschade verlenen.

 

Vragen over MijnFaunazaken?

Heeft u vragen over MijnFaunazaken? Heeft u zich nog niet geregistreerd of bent u uw wachtwoord kwijt? Kijk hier voor meer informatie of bekijk deze video.

Kijk voor meer informatie ook op de pagina bijzondere regelingen of neem contact op met BIJ12 via mijnfaunazaken@bij12.nl of bel 085 – 486 22 22.

 
BIJ12: ‘Boeren met grond in ganzenfoerageergebieden dreigen schadevergoeding mis te lopen – doordat ze de percelen niet aanmelden voor de automatische taxatie

Boeren met grond in gebruik in ganzenfoerageer, of -rustgebieden die in aanmerking willen komen voor tegemoetkoming van ganzenschade moeten hun percelen aan te melden in MijnFaunazaken. Nog niet alle grondgebruikers hebben dit gedaan, meldt de uitvoeringsorganisatie BIJ12. Zonder aanmelding kan geen tegemoetkoming worden betaald. Ook grondgebruikers die zich al wel hebben geregistreerd moeten hun percelen aanmelden. Als alle stappen doorlopen zijn, neemt een taxateur contact op.

Aanmeldingen na 15 april worden niet meer in behandeling genomen.


Meld uw percelen aan voor de automatische taxatie 2020