Update -Jagen in groepsverband – en de Coronavirus Covid 19 maatregelen en advies RIVM

Rijksoverheid Coronavirus COVID-19 De Nederlandse aanpak en maatregelen

Hierbij willen wij jullie informeren over het advies – jagen in groepsverband – dat de NOJG (Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer) desgevraagd van het RIVM (Tel:0800-1351)  heeft gekregen, en dat wij jullie nu bekend willen stellen. Wij hebben de afdelingen Korpscheftaken van alle Politieregio’s het advies van de RIVM doen toekomen, zodat ook zij hiervan op de hoogte zijn.

Sinds 14 oktober zijn de nieuwe maatregelen voor het bestrijden van het Corona virus in Nederland afgekondigd. Hierin zijn ook regels opgenomen over Sport en Spel, zie de onderstaande tekst. Naar aanleiding hiervan heeft de NOJG contact gezocht met de veiligheidsregio Limburg Noord, die hen naar het RIVM verwees en hun de vraag voorgelegd hoe e.e.a. geïnterpreteerd moet worden als gaat om jagen in groepsverband in een jachtveld, waarbij altijd sprake is van een oppervlakte van minimaal 40 ha.

Het RIVM gaf hierover aan, dat als aan de navolgende voorwaarden was voldaan er in groepen gejaagd kan worden;

 • De groepen mogen elk niet groter dan 4 personen zijn, die voor tijdens en na de jacht bij elkaar dienen te blijven op 1,5 meter afstand.
 • Er mogen meerdere groepen naast elkaar jagen, mits deze duidelijk te herkennen zijn als aparte groep, bijvoorbeeld door verschillend gekleurde veiligheidshesjes, petten of andere duidelijk waarneembare kleding per groep en op de afstand van 1,5 meter blijven in het jachtveld.
 • Het belangrijkste is dus altijd de onderlinge afstand van 1,5 meter in de groep en tussen de groepen onderling, dat men in de bubbel (groep) blijft en dat de groepen zich niet gaan mengen voor- tijdens en na de jacht.
 • Bij vervoer in het veld verplicht mondkapje op in de auto, als er anderen dan familieleden worden vervoerd.
 • Bijeenkomst thuis, schuur of jachthut mogen maar uit drie personen bestaan, dus ons advies is: deel van tevoren de groepen in en kom pas in het jachtveld bij elkaar en deel dan gelijk de groepen in die de gehele tijd van voor – tijdens en na de jacht bij elkaar blijven op 1,5 meter afstand.

Het blijft uiteraard altijd uw eigen verantwoordelijkheid over hoe u uw jachtpartij gaat inrichten.

Voor de zekerheid kunt u altijd contact opnemen met uw eigen Veiligheidsregio, of er evt. strengere maatregelen gelden in de uitgevaardigde en afgekondigde noodverordening, “Noodverordening COVID-19 of anders uw eigen afdeling Bijzondere wetten Korpscheftaken, om zo expliciete toestemming te vragen en dat vast te leggen.

Het advies van de RIVM is algemeen en krijgen wij niet op schrift, daar kunnen we achteraf niet op terugvallen.

 


Sport en spel

Regels voor sport en spel

Volwassenen sporten alleen met 1,5 meter afstand

Per 14 oktober, 22:00 uur, zijn sportactiviteiten zeer beperkt mogelijk.

 • Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan.
 • Groepjes van maximaal 4 personen mogen samen sporten
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan
 • Douches en kleedkamers zijn gesloten, behalve de kleedkamers bij zwembaden

Voor binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.

Voor buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit en de buitenruimte dat toelaat. Er moet een duidelijke afbakening zijn tussen de groepjes en zij mogen niet mengen.
Corona maatregelen update 13 oktober 2020 en jagen

Naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet van dinsdag 13 oktober 2020 heeft de NOJG een nieuw advies gemaakt met maatregelen en adviezen voor  de jacht.

Nu het jachtseizoen op 15 oktober opent, kan dit voor U als jager mits U en uw medejagers zich houden aan de gestelde maatregelen die de regering op 13 oktober 2020 heeft afgekondigd gezien de ernstige situatie door het Coronavirus. Wij vragen U dan ook om uw medewerking in het belang van ons allen om hier zorgvuldig het overzicht te bekijken en uit te voeren.

Zodra er wijzigingen plaatsvinden zullen wij u uiteraard op de hoogte brengen.

 

ALGEMEEN;

Zoals overal gebruikelijk geldt:

 • Heeft U klachten, blijf dan thuis en laat U testen;
 • Mijd zoveel mogelijk drukke plekken;
 • Was uw handen;
 • Nies in uw elleboog;
 • En houd overal en altijd 1,5 meter afstand.

BIJEENKOMSTEN MAXIMAAL 4 PERSONEN GELDT VOOR BUITENACTIVITEITEN;

 1. Jagen in het kader van de jacht, beheer en schadebestrijding in een groep van 4 personen;
 2. Valwild afwikkelen;
 3. Trainen en werken met de hond(en);
 4. Verrichten van buitenactiviteiten etc. in groep van 4 personen;
 5. Wilt U gezamenlijk oefenen op de schietbaan, dan met niet meer dan 4 personen in een groep.

MAATREGELEN – VERVOER – ONTVANGEN GASTEN THUIS ;

 1. Advies is om niet meer dan drie personen – die niet tot uw huishouden behoren – te vervoeren in uw auto tijdens de jacht, beheer en schadebestrijding en om dan altijd een mondkapje te dragen;
 2. Meer dan drie personen – die niet tot uw huishouden behoren – thuis ontvangen, waarbij dit ook geldt voor het erf, schuur, jachthut, etc.;
 3. Met niet meer dan 4 personen afspreken om te jagen, beheer of schadebestrijding te doen;
 4. Na afloop van de jacht, beheer en schadebestrijding geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van 4 personen voor iedereen vanaf 13 jaar.

JAGEN IN DUITSLAND  OF REIZEN DOOR DUITSLAND OM TE JAGEN IN ANDER LAND EN DE CORONA MAATREGELEN

Jagers die uit de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Utrecht,Flevoland, Noord en Zuid-Holland, Zeeland moeten bij binnenkomst in Duitsland bij controle een negatieve PCR-test uitslag kunnen tonen die niet ouder is dan 48 uur en die moet in het Duits of Engels zijn opgesteld.

Kunt U in Nederland niet tijdig een test afleggen, dan moet U zich in Duitsland preventief laten testen en wordt U gevraagd om 14 in zelfquarantaine te gaan, die echter opgeheven wordt als de PCR-test uitslag negatief is, dit geldt ook voor hen die in de voorafgaande dagen een risicogebied bezocht hebben.

Wanneer je per auto op doorreis bent naar een ander land is een korte stop in Duitsland toegestaan. Een overnachting in Duitsland niet toegestaan indien je geen PCR-test hebt laten afnemen met negatief resultaat. 

Wij adviseren om vooral te informeren bij de lokale contacten in de betreffende deelstaat of land, wat de daar geldende corona maatregelen zijn.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-13-oktober