NRW staat nog steeds drijfjachten toe

In een verordening ter bescherming tegen nieuwe besmettingen met het coronavirus heeft Noordrijn-Westfalen nu gespecificeerd hoe het vanaf 2 november verder gaat met drijfjachten.

Daar staat dat “evenementen voor de jacht, voor zover deze nodig zijn om het schieten van hoefdieren te vervullen of om epidemieën te voorkomen door de populatie wilde zwijnen te verminderen” toegestaan ​​zijn met inachtneming van bepaalde voorschriften.

Volgens het ministerie van Milieu NRW zijn andere (drijf)jachten momenteel niet toegestaan.

Dit betekent dat de minimale afstand van 1,5 meter in acht moet worden genomen. Om het jachtproces mogelijk te maken (groepen chauffeurs, verplaatsen met de auto, ophalen en het openbreken van wild), vaste “contactgroepen” van max. 5 mensen gevormd, die tijdens het jagen mogen samenwerken zonder de minimale afstand in acht te nemen, vertelde het ministerie van Milieu aan de redactie.

Als er meer dan 25 mensen aan de jacht deelnemen, moeten “mond en neusmaskers” worden gedragen. Naast de vereisten op het gebied van hygiëne en infectiebescherming, moet de traceerbaarheid van de deelnemers aan de jacht gedurende vier weken worden gegarandeerd. Er is geen limiet aan het aantal deelnemers aan de drijfjachten.