Oproep NOJG – deel u ervaringen e-screener test met de NOJG.

Geachte leden,

 

Ongemerkt maar onomstotelijk is inmiddels door het Ministerie de e-screener ingevoerd. Wat dit betekent kunt u lezen op onze website.

Wij kunnen ons voorstellen dat u praktische problemen ziet bij het afleggen van een dergelijke test. We zullen daarover in overleg treden met het Ministerie.

In de tussentijd stellen wij een mailadres open om uw praktische bezwaren te inventariseren.

Graag vernemen wij van u, onze leden, uw mening, uw praktische bezwaren en wellicht al ervaringen met dit systeem.

Wij zullen dat vervolgens aan de Minister voorleggen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld dyslectie, het niet kunnen omgaan met computers etc. etc..

Uw reacties kunnen we bovendien gebruiken in de ongetwijfeld nog komende procedures.

Wij hebben een apart mailadres aangemaakt om uw reacties op te ontvangen. Het mailadres is: e-screener@nojg.nl

Anders dan de Minister hechten wij wél aan privacy.

Uw reacties zullen dan ook altijd anoniem worden gebruikt en aan niemand anders worden gedeeld,  dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.

 

 

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur NOJG

Maurice J.J.E. Stassen.