Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) aan de slag met 3 thema’s

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft in haar adviesprogramma bepaald over welke thema’s zij advies wil uitbrengen aan de 12 provincies. De raad heeft 3 thema’s benoemd: gebiedsgericht faunaschadebeleid, maatschappelijke optimalisatie systematiek tegemoetkoming faunaschade en robuuste ganzenaanpak. De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade is begin 2017 ingesteld door de 12 provinciebesturen. De raad…

Lees verder

Provinciale Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijk provincies – besluit provincie Limburg

Besluit van Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg d.d. 20 december 2016 tot het instellen van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijk provincies Overwegende dat: Gelet op artikel 82 van de Provinciewet; Besluiten: Artikel 1 Begrippen In dit besluit wordt uitgegaan van de volgende begripsomschrijvingen. BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies,…

Lees verder