Natuursubsidies 2020 voor Zeeland opengesteld

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de beschikbare budgetten, de aanvraagperioden en de tarieven voor subsidies natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en natuurinvesteringen in 2020 vastgesteld. Door middel van subsidiekaarten is vastgesteld welke gebieden voor de subsidies in aanmerking komen.

De openstelling dient voor de verlenging van het beheer van circa 6670 hectare bestaand natuurgebied, het beheer van circa 440 hectare nieuw natuurgebied, het beheer van circa 110 kilometer akkerranden en ander agrarisch beheer en voor de ontwikkeling van circa 20 hectare nieuwe natuur. Met het besluit is 4,4 miljoen euro in 2020 gemoeid, waarvan 2,8 miljoen euro voor natuurbeheer en 1,6 miljoen euro voor natuurontwikkeling.

Zie voor meer informatie de site van de provincie Zeeland.

bron: Provincie Zeeland, 24/09/19