Steenmarter blijkt belangrijke predator in weidevogelgebieden van collectief Groningen West

  Samen met Het Groninger Landschap en de Rijksuniversiteit Groningen heeft het collectief voor agrarisch natuur beheer Groningen West in 2019 een predatieonderzoek uitgevoerd binnen de Winsumermeeden, Paddepoel en Koningslaagte. Dit onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de rol van predatie in het weidevogelbeheer. Door cameravallen te…

Lees verder