Advies NOJG aan de provincie Friesland – inzake ganzenbeleid en de tijdstippen waarop beheer en schadebestrijding ganzen mogelijk is

  Haaksbergen, 24 oktober 2017   Geacht college, Als gevolg van het van kracht worden van de Nieuwe Natuurwet c.a., is er een discussie ontstaan over de vraag of de provincie mogelijkheden heeft om beheer en schadebestrijding uit te voeren op andere tijden dan de tijden zoals in het Besluit…

Lees verder