Proef met Drone ganzen van grasland verjagen in Utrecht werkt goed.

In de provincie Utrecht is onderzocht of het mogelijk is om op 1.000 hectare grasland ganzen te verjagen met een drone. De praktijkproef in opdracht van de provincie Utrecht werd uitgevoerd door CLM onderzoek en Advies en Drowgoo in de polders van Spengen en Portengen. Daarbij is gewerkt met een door Drowgoo ontwikkelde methode om ganzen te verjagen. Gedurende tweeënhalve maand zijn ganzen verjaagd. Er waren minder ganzen aanwezig, ze bleven langer weg en er was minder gewasschade dan het jaar daarvoor. 

Ganzen zijn in de provincie Utrecht de grootste diersoortengroep die schade aan landbouwgewassen veroorzaakt. Ondanks de huidige inspanningen neemt de schade nog altijd toe, daarom is de provincie op zoek naar nieuwe methoden om ganzen gebiedsgericht effectiever te verjagen. Na goede ervaringen met de inzet van drones op kleine schaal in Noord-Holland wilde de provincie Utrecht het systeem op grotere schaal uitproberen.

Het systeem van Drowgoo maakt gebruik van sensoren die in de weilanden geplaatst worden om signalen op te vangen. Een algoritme filtert het ganzengeluid eruit en geeft een melding. Op basis van dat ganzengeluid is er gedurende de proefperiode gericht actie ondernomen. Zodra een bepaalde sensor veel geluid en dus ganzen detecteerde, werden deze ganzen door de piloten opgezocht en de polder uit gejaagd met de drone.

Om een beter beeld van het effect te krijgen is naast de polder waar ganzen met de drone zijn verjaagd ook een referentiepolder aangewezen waar niet is gevlogen met de drone. Beide gebieden zijn vergeleken op de aanwezigheid van ganzen. Het bleek dat de drone op lokale schaal werkt. Na een dronevlucht bleven de ganzen steeds langer weg uit het gebied en na verloop van tijd waren er minder en kortere vluchten nodig om de ganzen te verjagen. Ook is er in de zomermaanden in de vliegpolder minder gewasschade gemeld dan in de referentiepolder. Bij het verjagen van ganzen is wel sprake van verplaatsing en gaan ganzen op zoek naar gras.

Uit de proef bleek dat de inzet van een drone om ganzen te verjagen op lokale schaal goed werkt, maar dat er wel een paar verbeterpunten zijn. Het verkorten van de tijd tussen melding en start van de vlucht is een belangrijke. Ook de afstemming tussen drone-vliegers en boeren die zelf al ganzen verjagen kan beter. Op dit moment is het nog onbekend of de provincie vervolg zal geven aan deze praktijkproef.

Meer informatie is te vinden in het rapport ‘Gebiedsgerichte ganzenaanpak – Praktijkproef voor het verjagen van ganzen van grasland met een drone‘.

 

bron: CLM Onderzoek en Advies, 04/07/2023Belangrijk ganzenakkoord bereikt in Groningen

 

Maximale inzet om de ganzenoverlast in Groningen te beperken. Dat is de uitkomst van het provinciaal ganzenakkoord dat onlangs is bereikt met LTO Noord, de collectieven voor agrarisch natuurbeheer, natuurorganisaties en de provincie Groningen.

Belangrijk akkoord

Regiobestuurder Wietse Duursma: ‘We hebben een belangrijk akkoord bereikt. Alle partijen hebben nu met elkaar afspraken gemaakt om daadwerkelijk het maximale te doen aan de ganzenoverlast. Zowel boeren, natuurorganisaties als de provincie beseffen dat er meer dient te gebeuren aan de overlast. We trekken gezamenlijk met elkaar op en we richten ons op maatwerk per gebied. Dit betekent dat we per gebied kijken wat er nodig is om de ganzenoverlast te verminderen in plaats van op provinciaal niveau. Ook komt er vanuit de provincie veel meer ondersteuning bij het verjagen, we moeten nog wel kijken hoe we dat vorm moeten geven samen met de jagers in de gebieden. Terwijl boeren nu veel op eigen kracht en op eigen rekening moeten doen.’

Meer praktijk

Een andere verandering is dat er veel meer gehandeld gaat worden naar de praktijk. ‘Er wordt gekeken naar de daadwerkelijke overlast en schade en niet alleen maar naar de geregistreerde aantallen en cijfers en daarmee is de uitgekeerde schade niet langer enkel de leidraad’, aldus Duursma. ‘Daarbij hebben het voor elkaar gekregen dat het eigen risico voor boeren op 5% is gebleven en niet naar 20% wordt getild zoals dat in andere provincies gebeurt. Kortom een goed akkoord waar we met elkaar aan zet zijn om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de ganzenoverlast in de provincie.
Provincies bereiden nieuw aanpak ganzenschade voor

Bron: BIJ12
LTO Noord wil dat jacht op wolf wordt toegestaan, ‘steeds meer vee doodgebeten’


Wolven verjagen en zelfs bejagen zouden moeten worden toegestaan om schapen en runderen te beschermen. Daarvoor pleit land- en tuinbouworganisatie LTO Noord. Er zijn volgens de organisatie in de noordelijke provincies nu om de haverklap vooral schapen het slachtoffer van de beschermde dieren.

gedood schaap wolfVolgens LTO Noord zouden er specifieke gebieden voor wolven moeten worden aangewezen. In gebieden waar de wolf niet goed kan leven, zoals provincies met weinig wild en waar ze dus meer gevaar vormen voor vee, zou de wolf niet meer welkom moeten zijn.

LTO Noord wil dat beheer mogelijk wordt: het verjagen van de wolf of, ‘in uitzonderlijke gevallen’, het toestaan van jacht.

 

Preventieve maatregelen

Boeren nemen zelf preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van rasters, maar die zijn niet genoeg, want de hongerige wolven komen daar gewoon overheen. “Steeds meer schapen, kalveren en andere dieren zijn de afgelopen weken doodgebeten door wolven”, aldus LTO Noord.

LTO zegt dat de schapen en runderen vreselijk worden toegetakeld door de wolven, die hun prooi vervolgens ook nog eens grotendeels laten liggen. De regelmatige aanblik van de gedode dieren wordt ze in het noorden te gortig.

Onrust

“Het is ontzettend pijnlijk om te zien. We willen dat daar wat aan gebeurt’, aldus LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. In Overijssel, Drenthe en Friesland signaleert de club ‘erg veel onrust onder de lokale gemeenschappen’.

Sinds een jaar of zeven komen er weer wolven voor in ons land en sinds drie jaar zelfs roedels met jongen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook:

LTO Noord luidt noodklok  vanwege schade door de wolf

In de afgelopen weken zijn diverse schapen, kalveren en andere dieren doodgebeten door wolven. Dit zorgt voor veel leed bij de dieren. De wolf verwondt de dieren en eet meestal slechts een stuk van de dieren op. Boeren luiden de noodklok. LTO Noord roept op om werk te maken van faunabeheer.