• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Corona en de werkwijze teams Korpscheftaken i.v.m. verlengen Jachtakten/Verloven

logo politie

Geachte besturen,   Zoals we eerder hebben gemeld, raken de maatregelen die genomen zijn in het licht van Corona ook de uitvoering van korpscheftaken. Inmiddels bereiken mij vragen van uw verenigingen en daarom stuur ik u dit tussentijds bericht. Wij hebben hierover afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid.…

Lees verder