• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Zienswijze NOJG Regio Fryslân op ontwerp omgevingsverordening provincie Fryslân dd 16 februari 2021

      DD: 06-04-2021 Aan het college van Gedeputeerde Staten. Geachte gedeputeerde, Onze zienswijze op de ontwerp provinciale omgevingsvisie richt zich met name op afdeling 5 Natuur. Hierin dient doel en intentie van art. 3.12 wet Natuurbescherming niet uit het oog worden verloren. Wij zijn zeer teleurgesteld dat Gedeputeerde…

Lees verder

image_pdfimage_print