Oproep gemeente Meerssen aan Provincie Limburg mbt aanpak overlast wilde zwijnen

Sinds begin dit jaar is er in de gemeente Meerssen in toenemende mate overlast door wilde zwijnen. Op 8 oktober heeft burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz hierover een gesprek gehad met gedeputeerde Léon Faassen. Deze week uitte het college van burgemeester en wethouders nogmaals nadrukkelijk zijn zorgen richting de Provincie Limburg over de toename van het aantal wilde zwijnen. Dit vanwege de veiligheid van inwoners en bezoekers. Daarnaast spreekt het college in het schrijven haar zorgen uit over de uitvoering van het Faunabeheerplan dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en de belemmeringen die de Wildbeheereenheid ondervindt. Je leest hierover meer in de brief (zie onderaan deze tekst).

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 zijn de taken en bevoegdheden voor de bescherming van natuurgebieden en planten- en diersoorten overdragen aan de provincie. Het college van B&W gaat er dan ook vanuit dat de provincie de regie voert in deze. Het college van B&W wil in het belang van de veiligheid van de inwoners geïnformeerd worden over en betrokken worden bij verdere vervolgstappen.

Lees hier de brief aan de provincie Limburg


Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download
Veel te weinig wilde zwijnen geschoten in Gelderland

UDDEL – Het gewenste afschot van zo’n 2500 zwijnen op de Veluwe is in het afgelopen jachtseizoen bij lange na niet gehaald. Volgens Erik Koffeman van Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) blijft het afschot ongeveer op de helft steken.

“We zagen het al wel een beetje aankomen”, zegt Koffeman. “We hadden vorig jaar een heel goed jaar als het om afschot gaat. Dat betekent dat er dit jaar minder zwijnen zijn. Dus kom je ze minder tegen en zijn ze moeilijker te bejagen. Verder was het een goed mastjaar. Dat betekent dat ze zich in een korte tijd kunnen volvreten en verder veel rusten. Dan is de kans kleiner dat een jager ze ziet.”

Een goed mastjaar komt ongeveer eens in de vier jaar voor. Bomen en planten dragen dan meer vrucht dan gemiddeld. Eikels, kastanjes en bosvruchten liggen dan voor voor het oprapen voor de wilde dieren.

Op zwijnen mocht van 1 juli 2022 tot half maart van dit jaar worden gejaagd. Dit is nog verlengd tot het einde van maart, maar volgens Koffeman gebeurt er nu niet veel meer. Het gewenste aantal wilde zwijnen op de Veluwe – de doelstand – ligt voor de FBE rond de 1100. Dat aantal zal nu dus niet worden gehaald.

Stand van de edelherten is goed

Verder werden er zo’n 1500 edelherten afgeschoten: dat komt wel overeen met het vooraf gewenste aantal. De jacht op de herten is inmiddels helemaal voorbij en de schatting is dat de stand van de edelherten goed is.
Invloed van de wolf

Overigens werd de jacht dit jaar volgens Koffeman ook beïnvloed door de wolf: “Het gedrag van dieren verandert wanneer er een wolf in de omgeving is. Zwijnen kunnen bijvoorbeeld een dag of drie redelijk op dezelfde plek blijven. Dan wordt het gemakkelijker om ze te bejagen. Maar je merkt nu dat ze de wolf ruiken en sneller verder trekken. Dat maakt de jacht tot een grotere uitdaging.”

Ieder jaar is er een planning voor afschot op de Veluwe. Volgens de Faunabeheereenheid is dit noodzakelijk voor de biodiversiteit en een goede balans van de natuur.